فهرست مقالات


مهندسی بهداشت حرفه ای، 1396، جلد ۴، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی روایی و پایایی پرسشنامه ی سنجش رضایتمندی دانشجویان از صندلی های آموزشی 1396/6/19 - Get XML Data ۲۲۷ بار
۲ بررسی میزان مواجهه با تنش های سرمایی و پاسخ های فیزیولوژیک بدن کارگران مکانیک خودرو شهر همدان 1396/6/19 - Get XML Data ۳۳۷ بار
۳ ارزیابی روشنایی عمومی و موضعی و بررسی ارتباط آن با وضعیت‌های اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ روشREBA در آرایشگاه‌های زنانه شهر همدان 1396/6/19 - Get XML Data ۳۴۱ بار
۴ بررسی ارتباط بین حداکثر اکسیژن مصرفی با پایداری و قدرت نیروهای چنگشی در مونتاژکاران 1396/7/26 - Get XML Data ۲۵۰ بار
۵ بررسی تاثیر مداخلات ارگونومیک در یک مجتمع ذوب و ریخته گری فولاد 1396/7/26 - Get XML Data ۱۷۵ بار
۶ ارزیابی ریسک احتمالی به روش آنالیز درخت خطای فازی بر پایه ی دو نوع توزیع امکان وقوع نقص در صنایع فرآیندی 1396/7/26 - Get XML Data ۱۹۵ بار
۷ ارزیابی روشنایی مصنوعی و ارتباط آن با وضعیت‌های بدن حین کار در آرایشگاه‌های زنانه شهر همدان 1396/10/17 - Get XML Data ۱۵۵ بار
۸ مروری بر اثرات شنوایی و غیر شنوایی مواجهه شغلی با صدا بر سلامت زنان 1396/10/17 - Get XML Data ۱۶۴ بار
۹ بررسی نقش تیپ شخصیتی در اثرات ناشی از صدای با فرکانس پایین بر عملکردهای شناختی دانشجویان 1396/10/17 - Get XML Data ۱۸۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه