فهرست مقالات


بیماری های پستان، 1396، جلد ۱۰، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی نتایج سونوگرافی تکمیلی بعد از غربالگری پستان‌های متراکم با ماموگرافی در تشخیص زودرس سرطان پستان 1396/4/15 1396/6/6 Get XML Data ۳۶ بار
۲ بررسی ارتباط بین عوامل پیش ‌آگهی در مبتلایان به سرطان پستان 1396/4/15 1396/6/6 Get XML Data ۳۸ بار
۳ تاثیر تجویز لیدوکائین در حین بیهوشی عمومی بر معیار پروگنوستیک گلاسکو بیماران مبتلا به سرطان پستان کاندید جراحی 1396/4/15 1396/6/6 Get XML Data ۲۸ بار
۴ رابطه خودمتمایزسازی و هیجان‌های خودآگاه شرم و گناه با کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان 1396/4/15 1396/6/6 Get XML Data ۵۴ بار
۵ اثربخشی روان درمانی چهار عاملی بر افزایش عزت نفس جنسی زنان مبتلا به سرطان پستان 1396/4/15 1396/6/6 Get XML Data ۳۸ بار
۶ تاثیر اجرای الگوی توانمند سازی خانواده محور برمقیاس‌های عملکردی کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی 1396/4/15 1396/6/6 Get XML Data ۳۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه