فهرست مقالات


تعلیم و تربیت استثنائی، 1396، جلد ۱، شماره ۱۴۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر بازی‌درمانی گروهی بر کاهش کمرویی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی 1396/4/8 - Get XML Data ۲۳۵ بار
۲ اثربخشی روان‌درمانی پویشی فشرده کوتاه‌مدت بر اضطراب اجتماعی کودکان کم‌توان‌ذهنی با اختلال ادراک بصری غیروابسته به حرکت 1396/4/8 - Get XML Data ۲۳۷ بار
۳ تاثیر آموزش روش غنی‌سازی محیطی به والدین در بهبود ارتباط و اجتماعی‌شدن کودکان با اختلال طیف اتیسم 1396/4/8 - Get XML Data ۲۱۱ بار
۴ تاثیر بازی‌های گروهی و محلی بر افزایش مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی 1396/4/8 - Get XML Data ۲۵۴ بار
۵ فرآیندهای شناختی در کودکان با نیازهای خاص: معرفی و کاربرد تئوری عصب روانشناختی PASS 1396/4/8 - Get XML Data ۲۱۴ بار
۶ طرح همگانی یادگیری برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه 1396/4/8 - Get XML Data ۱۸۸ بار
۷ معرفی الگوی نقاط قوت و ضعف برای شناسایی و تشخیص کودکان با ناتوانی‌های یادگیری‌ویژه 1396/4/8 - Get XML Data ۳۰۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه