فهرست مقالات


Journal of Kerman University of Medical Sciences، 1384، جلد ۱۱، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ The Evaluation of Dietary Protein Intake by Calculation of Urea Generation Rate in Chronic Dialysis Patients in Kerman, 2002 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۲ The Effect of Chronic Inflammation on Knee Joint Vascular β-adrenoceptors in Rabbit 1396/3/30 - Get XML Data ۸ بار
۳ Inhibition of Immune System by an Immunosuppressive Factor from a Human Prostatic Carcinoma Cell Line (JCA-1) 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۴ A Study on the Effect of Intracuneiformis Nucleus Microinjection of GABAA Receptor Agonist and Antagonist on Antinociceptive Effects of Morphine by Formalin Test in Rat 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۵ Production and Investigation of the Effects of Polysaccharide-Protein Conjugate Vaccine in Prevention of Salmonella Typhimurium Infections in Mouse Model 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۶ The Prophylactic Effect of Methyl Prednisolone Sodium Succinate against Fat Embolism in Long Bones Fractures 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۷ Determination of Laryngeal Dimensions in 50 Cadaver in Kerman 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۸ Evaluation of Knowledge and Attitude of Kerman Residents about the Usage of Bottled Water for Drinking and Cooking Purposes 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۹ Spinal Seeding of Cerebellar Pilocytic Astrocytoma and Spontaneous Regression of Tumor: a Case Report 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه