فهرست مقالات


Journal of Kerman University of Medical Sciences، 1391، جلد ۱۹، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Short-term Results of Using Injectable Bone Cement Technique in the Treatment of Unstable Distal Radius Fractures 1396/3/30 - Get XML Data ۸ بار
۲ Variations of Plantaris, Palmaris Longus, and Fifth Superficial Flexor Tendons: a Cadaver Study 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۳ The Prophylactic Capacity of Nepeta Menthoides (Ostokhodus) in Prevention of Spinal Motoneuron Injury 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۴ The Effect of Garlic (Allium Sativum) Extract on Lead Detoxification in Kidney Tissue of Neonatal Rat 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۵ Implementing the Full-time Practice in Iran Health System; Perceptions of the Medical University Chancellors on its Challenges, Consequences and Effective Solutions 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۶ Nasal Colonization Rate of Community and Hospital Acquired Methicillin Resistant Staphylococcus Aureus in Hospitalized Children 1396/3/30 - Get XML Data ۹ بار
۷ Repeatability of Ground Reaction Force during Jump-Landing in Volleyball Players with Functional Ankle Instability 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۸ A Case Report of Topiramate-induced Acute Myopia 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۹ Predictive Role of Psychological, Socioeconomic, and Lifestyle-Related Factorsin the Incidence of Migraine Headaches 1396/3/30 - Get XML Data ۸ بار
۱۰ Susceptibility Status of Anopheles Stephensi Liston the Main Malaria Vector, to Deltamethrin and Bacillus Thuringiensis in the Endemic Malarious Area of Hormozgan Province, Southern Iran 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۱۱ A Proposed Simple Teleradiology System Using a Digital Camera 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه