فهرست مقالات


Journal of Kerman University of Medical Sciences، 1392، جلد ۲۰، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی پیامد دراز مدت افزودن دوز پایین داکلیزوماب به پروتکل استاندارد در کاهش رد پیوند در بیماران گیرنده پیوند کلیه 1396/3/30 - Get XML Data ۸ بار
۲ کشت سه بعدی سلول‌های استخوانی فک انسان در داربست PLLA/HA 1396/3/30 - Get XML Data ۸ بار
۳ فراوانی و ژنوتایپینگ نمونه‌های پاپ‌‌اسمیر دیسپلاستیک و سرطانی از نظر ویروس پاپیلومای انسانی در شهر کرمان با تکنیک‌های ردیابی DNA 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۴ مطالعه مولکولی حذف‌های جزیی ناحیه ‌AZFc کروموزم Y در مردان نابارور 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۵ میزان بقا در بیماران مبتلا به سرطان معده بدون متاستاز 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۶ برخی عوامل مؤثر بر تأخیر رشد کودکان ۳۶-۳ ماهه اهواز 1396/3/30 - Get XML Data ۸ بار
۷ تأثیر جراحی زیبایی بینی بر عزت‌نفس و تصویر منفی فرد از خود 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۸ برآورد بار ناشی از سوانح و حوادث ترافیکی در شهر اصفهان در سال ۱۳۸۹ 1396/3/30 - Get XML Data ۸ بار
۹ گزارش یک مورد تراتوم حلقی-دهانی (Epignathus) همراه با شکاف کام نرم، زبان دو شاخه و لیپوم زبان 1396/3/30 - Get XML Data ۸ بار
۱۰ اندوکاردیت باکتریایی و بیماری دهان و دندان 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه