فهرست مقالات


Journal of Kerman University of Medical Sciences، 1393، جلد ۲۱، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ فراوانی آنتی‌بادی IgM ضد کوکسیلا بورنتی در کارگران کشتارگاه شهر کرمان در سال ۱۳۹۱ 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۲ میزان بروز فصلی حملات مولتیپل اسکلروز در کرمان 1396/3/30 - Get XML Data ۸ بار
۳ اثر آدیپونکتین بر بیان ژن ماتریکس متالوپروتئیناز ۹ در سلول‌های عضله صاف رگ‌ها 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۴ شیوع مقاومت به ونکومایسین در سویه‌های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی‌سیلین 1396/3/30 - Get XML Data ۸ بار
۵ بررسی اعتبار مقیاس اصلاح شده Tardieu در اندازه‌گیری اسپاستیسیته عضلات باز کننده زانو بعد از سکته مغزی 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۶ نقش باورهای سلامتی در پیش‌بینی موانع غربالگری سرطان دهانه رحم 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۷ مقایسه ترکیبات فنولیک و فعالیت آنتی‌اکسیدانی سه واریته خرمای حاج‌محمدی، کبکاب و خاصی در مراحل مختلف رسیدن 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۸ مقایسه تأثیر تکنیک لرزشی و تمرینات مقاومتی بر درد و حس عمقی زانو در بیماران مبتلا به کندرومالاسی پتلا 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
۹ فراوانی آسم مستعد به مرگ و میر و عوامل خطر مرتبط با آن در بیماران مبتلا به آسم در شهر کرمان 1396/3/30 - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه