فهرست مقالات


Iranian Journal of Basic Medical Sciences، 1392، جلد ۱۶، شماره ۶
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Traditional and Modern Uses of Natural Honey in Human Diseases: A Review 1395/8/25 - Get XML Data ۱۸ بار
۲ Relationship of Dopamine of the Nucleus Accumbens with Intra-infralimbic Apomorphine Microinjection 1395/8/25 - Get XML Data ۱۵ بار
۳ Prevalence of PER and VEB Type Extended Spectrum Betalactamases among Multidrug Resistant Acinetobacter baumannii Isolates in North-West of Iran 1395/8/25 - Get XML Data ۱۲ بار
۴ miR-451 Up-regulation, Induce Erythroid Differentiation of CD133+cells Independent of Cytokine Cocktails 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳ بار
۵ Comparison between Chondrogenic Markers of Differentiated Chondrocytes from Adipose Derived Stem Cells and Articular Chondrocytes In Vitro 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱ بار
۶ Homocysteine, Cobalamin and Folate Status and their Relations to Neurocognitive and Psychological Markers in Elderly in Northeastern of Iran 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰ بار
۷ Co-culture of Mouse Embryonic Stem Cells with Sertoli Cells Promote in vitro Generation of Germ Cells 1395/8/25 - Get XML Data ۱۷ بار
۸ New Insight into the SAR of Pyrimido [4,5-b][1,4] Benzothiazines as 15-lipoxygenase Inhibitors 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳ بار
۹ Pulmonary Complications of Gastric Fluid and Bile Salts Aspiration, an Experimental Study in Rat 1395/8/25 - Get XML Data ۱۰ بار
۱۰ Detention of HPV L1 Capsid Protein and hTERC Gene in Screening of Cervical Cancer 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۱ A Systematic Review of Statistical Methods Used to Test for Reliability of Medical Instruments Measuring Continuous Variables 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱ بار
۱۲ Effect of L-Glutamine Supplementation on Electromyographic Activity of the Quadriceps Muscle Injured By Eccentric Exercise 1395/8/25 - Get XML Data ۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه