فهرست مقالات


آموزش علوم دریایی، 1395، جلد ۳، شماره ۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی میزان تأثیر اجرای دوره‌های جانبی دانشگاه علوم دریایی امام خمینی(ره) در تحقق اهداف آموزشی نیروی دریایی راهبردی 1396/1/19 - Get XML Data ۳۶ بار
۲ رابطه هوش هیجانی با هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر 1396/1/19 - Get XML Data ۳۸ بار
۳ موانع اقتصادی توسعه ورزش‌های ساحلی مطالعه موردی: (بخش مرکزی استان مازندران) 1396/1/19 - Get XML Data ۴۳ بار
۴ بررسی وضعیت عوامل ساختاری و کارآفرینی دانشگاهی دانشگاه های ارتش (مطالعه موردی: دانشگاه هوائی شهید ستاری) 1396/1/19 - Get XML Data ۶۶ بار
۵ بررسی رابطه کاربرد شاخص سرمایه انسانی با بهره وری سازمان بنادر و دریانوردی استان مازندران 1396/1/19 - Get XML Data ۶۰ بار
۶ ساخت و هنجاریابی ابزار خودسنجی مهارتهای تفکر در دانشجویان علوم دریایی استان مازندران 1396/1/19 - Get XML Data ۳۸ بار
۷ نقش مدل های خلاقیت در مرزشکنی دانش علوم دریایی 1396/1/19 - Get XML Data ۴۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه