فهرست مقالات


طب جانباز، 1388، جلد ۱، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی سطح سرمی mmp۹ و مشکلات دیررس چشمی در جانبازان شیمیایی مواجهه یافته با سولفور موستارد 1395/8/25 - Get XML Data ۱۸ بار
۲ بیماری های کلیه و مجاری ادراری در جانبازان با قطع هر دو اندام تحتانی 1395/8/25 - Get XML Data ۲۳ بار
۳ بررسی فراوانی آسیب های ورزشی در ورزشکاران جانباز و معلول شرکت کننده در جشنواره میلاد کوثر 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶ بار
۴ طراحی و ساخت اسپلینت جدید عنکبوتی دست و کاربرد آن در بهبود عملکرد دست 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶ بار
۵ بررسی همگیر شناسی سوء مصرف و وابستگی به 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶ بار
۶ فرایند اثربخشی رواندرمانی پویشی/ تجربی تسریع شده در افسردگی اساسی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴ بار
۷ طراحی یک کنترلر پسیو برای فاز سوینگ یک مفصل تک محوره پروتزی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴ بار
۸ بررسی شیوع دردهای خیالی در بیماران دچار ضایعه نخاعی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه