فهرست مقالات


طب جانباز، 1388، جلد ۲، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مقایسه عملکرد حافظه بالینی در جانبازان نابینا و همتایان بینا 1395/8/25 - Get XML Data ۲۱ بار
۲ بررسی تاثیر طب سوزنی بر روی نقاط ماشه ای شانه در بیماران مبتلا به سندرم درد عضلانی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۷ بار
۳ مقایسه میزان وابستگی به توجه در زندگی روزانه در نابینایان و همتایان بینا 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶ بار
۴ بررسی میزان رضایت جانبازان از روند کار کمیسیون پزشکی تعیین درصد 1395/8/25 - Get XML Data ۱۸ بار
۵ بررسی نگرش جانبازان نسبت به خدمات ارائه شده بر حسب درصد معلولیت و نیازمندی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۹ بار
۶ مطالعه مصرف دارو در جانبازان شیمیایی و ارایه الگو برای اصلاح مصرف 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶ بار
۷ مطالعه فرآیند مصرف دارو در جانبازان شیمیایی و ارایه الگو برای اصلاح مصرف 1396/10/9 - Get XML Data ۷ بار
۸ اثربخشی درمان چندوجهی برکاهش تنیدگی وافزایش شاخصهای سلامت درجانبازان مبتلا به استئومیلیت 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶ بار
۹ بررسی تاثیر تمرین موضعی ایزوتونیک، بر درصد چربی زیر پوستی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۷ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه