فهرست مقالات


طب جانباز، 1389، جلد ۲، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ مشکلات اشتغال در آزادگان 1395/8/25 - Get XML Data ۱۷ بار
۲ مروری بر اثرات درمانی تحریک مغناطیسی مغز در اختلالات روانی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴ بار
۳ مطالعه و مقایسه ماکزیمم فشار اعمالی در مفصل غضروفی رادیواسکافوئید با توجه به دو روش المان محدود (FEM) و مدل صلب- فنریت (RBSM) 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴ بار
۴ مقایسه فراوانی نسبی سندرم کارپال تونل در جانبازان جنگ تحمیلی استفاده کننده از صندلی چرخ دار با سایر جانبازان 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴ بار
۵ ارتباط سنجی میزان رضایتمندی جانبازان از خدمات بهداشتی درمانی با مشخصات جمعیتی 1395/8/25 - Get XML Data ۲۱ بار
۶ لوکالیزاسیون پروتئین هم اکسیژناز دردیواره راه هوایی مصدومین با گاز خردل 1395/8/25 - Get XML Data ۱۷ بار
۷ مطالعه دانش و توان جانبازان شیمیایی و مردم عادی شهرستان گیلانغرب در حین بحران در نیمه دوم سال ۱۳۸۸ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۷ بار
۸ بررسی عوارض طولانی مدت ناشی از قطع اندام تحتانی در جانبازان جنگ تحمیلی استان گلستان 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه