فهرست مقالات


طب جانباز، 1389، جلد ۳، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تأثیر ارتز اسپاینومد برخطر زمین خوردن سالمندان مبتلا به هایپر کایفوز ستون فقرات 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴ بار
۲ بررسی رابطه میزان افسردگی،اضطراب،استرس و عوامل شخصیت در فرزندان ایثارگران 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶ بار
۳ مقایسه کیفیت زندگی در افراد قطع عضو بالای زانوی یکطرفه تروماتیک در دو نوع پروتز با مفصل زانوی هوشمند و مکانیکی ساده بر اساس پرسشنامه 1395/8/25 - Get XML Data ۱۵ بار
۴ مطالعه رابطه تعهّد سازمانی پرستاران با سبک‌های مدیریت سرپرستاران در بخشهای درمانی جانبازان بستری: سال ۱۳۸۹ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳ بار
۵ رضایت سنجی جانبازان از خدمات بهداشتی- درمانی ارائه شده و تأثیر آن بر رفاه روانی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۸ بار
۶ اثر بخشی آموزش گروهی شیوه های حل مساله بر کاهش بحران هویت نوجوانان دختر ( فرزندان جانبازان ) 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶ بار
۷ بررسی ارتباط بین ذهن‌آگاهی و عملکردهای اجرایی در جانبازان نابینا 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶ بار
۸ رضایت از خدمات در جانبازان با قطع هر دو اندام تحتانی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه