فهرست مقالات


طب جانباز، 1391، جلد ۴، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تاثیر آموزش مفاهیم معنایابی برهوش معنوی همسران جانبازشاغل به تحصیل درمدارس بزرگسالان شهرتهران درسال تحصیلی۹۰-۸۹ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۸ بار
۲ بررسی و مطالعه موردی مسکن جهت بهبود کیفیت زندگی جانبازان و معلولین (جسمی-حرکتی) 1395/8/25 - Get XML Data ۲۵ بار
۳ نیازهای درمانی دندانپزشکی جانبازان شیمیایی با گاز خردل ، خراسان رضوی،مشهد،ایران 1395/8/25 - Get XML Data ۱۷ بار
۴ رابطه کارآیی خانواده و سلامت عمومی ایثارگران 1395/8/25 - Get XML Data ۱۹ بار
۵ بررسی ارتباط بین توانمندسازی روانشناختی با میزان تنیدگی جانبازان شاغل 1395/8/25 - Get XML Data ۲۰ بار
۶ بررسی شیوع انواع مختلف درد مزمن و فاکتورهای تاثیرگزار برآن ۴ سال پس از آسیب تروماتیک طناب نخاعی ناشی از زلزله در بم 1395/8/25 - Get XML Data ۲۰ بار
۷ بررسی تاثیر برنامه ماساژ و تمرین درمانی بر سردرد تنشی افراد دارای سابقه موج گرفتگی 1395/8/25 - Get XML Data ۲۳ بار
۸ مقایسه تاثیر آموزش دو روش حل تعارض و مدیریت هوش هیجانی بر رضایت از زندگی همسران جانبازان اعصاب و روان 1395/8/25 - Get XML Data ۱۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه