فهرست مقالات


طب جانباز، 1392، جلد ۵، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی برنامه کاهش آسیب در کلینیک های بیماری های رفتاری (مثلثی) برای جانبازان تحت پوشش 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶ بار
۲ بررسی پیامدهای روانی- اجتماعی بمباران شیمیایی بر آسیب دیدگان آن در شهر سردشت به روش کیفی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۹ بار
۳ رابطه هدف در زندگی با سلامت عمومی در ایثارگران و مردم عادی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۸ بار
۴ مطالعه آنتروپومتریک کاربران پاراپلژیک ویلچرهای دستی در شهر تهران 1395/8/25 - Get XML Data ۱۱ بار
۵ اثر‌بخشی روش ایمن سازی در مقابل استرس بر کاهش نشانگان PTSD در جانبازان 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶ بار
۶ خواص مکانیکی و مدلسازی خطی پنجه پروتزی فلکس فوت: مطالعه موردی 1395/8/25 - Get XML Data ۲۱ بار
۷ بررسی روایی و پایایی مقیاس استرس ضربه ثانوی (STSS) برای سنجش علائم PTSD ثانوی در نمونه ای از همسران جانبازان 1395/8/25 - Get XML Data ۲۳ بار
۸ تعادل ایستگاهی در آمپوته های اندام تحتانی ؛ مروری بر مقالات 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه