فهرست مقالات


طب جانباز، 1392، جلد ۶، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی رابطه حمایت اجتماعی درک شده با رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت در جانبازان شیمیایی استان ایلام سال ۹۲-۹۱ 1395/8/25 - Get XML Data ۱۸ بار
۲ تغییرات حسی دوطرفه‌در زانوجانبازان ورزشکار و غیرورزشکار با قطع عضو یک‌طرفه‌ی زیر زانو 1395/8/25 - Get XML Data ۱۷ بار
۳ کیفیت زندگی بیماران فیبرومیالژی مراجعه کننده به درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی بیمارستان بقیه الله (عج) 1395/8/25 - Get XML Data ۲۲ بار
۴ مقایسه سلامت عمومی جانبازان شهرستان ایلام با سلامت همسران آنان 1395/8/25 - Get XML Data ۱۹ بار
۵ تعیین روایی و پایایی پرسشنامه دست‌یابی به هدف در جانبازان و معلولان ورزشکار استان خراسان رضوی 1395/8/25 - Get XML Data ۲۰ بار
۶ بررسی کیفیت خدمات ارائه شده در شعبه خدمات درمانی نیروهای مسلح شهر همدان از منظر جانبازان 1395/8/25 - Get XML Data ۱۳ بار
۷ دیدگاه جانبازان اعصاب و روان نسبت به بکارگیری سیستم های سلامت روان از راه دور برای جانبازان جنگ تحمیلی 1395/8/25 - Get XML Data ۱۴ بار
۸ تأثیر آموزش مهارت های مقابله دینی بر تاب آوری، انطباق پذیری و مدیریت فشار روانی همسران جانبازان 1395/8/25 - Get XML Data ۱۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه