فهرست مقالات


طب جانباز، 1394، جلد ۸، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر برنامه منتخب تعادلی بر کنترل پاسچر افراد دارای نقص عضو در شرایط دستکاری سیستم‌های بینایی، دهلیزی و عمقی 1395/8/25 1396/5/22 Get XML Data ۱۹ بار
۲ تعیین روایی و پایایی نسخه فارسی پرسش‌نامه ارزیابی پروتز افراد دارای قطع عضو اندام تحتانی 1395/8/25 1396/5/22 Get XML Data ۱۶ بار
۳ ارتباط اختلال استرس پس از ضربه با حمایت اجتماعی، کیفیت زندگی و شادمانی ذهنی در همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از ضربه 1395/8/25 1396/5/22 Get XML Data ۱۹ بار
۴ اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر سلامت روانی همسران جانبازان مبتلا به اختلالات خلقی 1395/8/25 1396/5/22 Get XML Data ۱۵ بار
۵ رابطه معنویت و بخشودگی با انسجام و سازگاری خانوادگی در جانبازان 1395/8/25 1396/5/22 Get XML Data ۱۶ بار
۶ تاثیر فواصل متفاوت تمرین آسایی بر فرآیند تحکیم مبتنی بر ارتقا در حافظه حرکتی پنهان ورزشکاران معلول و جانباز 1395/8/25 1396/5/22 Get XML Data ۱۳ بار
۷ مقیاس کوتاه تاب‌آوری در ورزشکاران معلول و جانباز؛ ویژگی‎های روان‌سنجی نسخه فارسی 1395/8/25 1396/5/22 Get XML Data ۱۲ بار
۸ تجارب همسران در توانمندسازی مصدومان شیمیایی؛ مطالعه پدیدار‌شناسی 1395/8/25 1396/5/22 Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه