فهرست مقالات


طب جانباز، 1395، جلد ۸، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر فواصل متفاوت تمرین آسایی بر فرآیند تحکیم مبتنی بر ثبات در حافظه حرکتی پنهان ورزشکاران معلول و جانباز 1395/8/25 1396/5/22 Get XML Data ۱۷ بار
۲ مقایسه اجزای نیروی عکس‌العمل زمین در پاهای سالم و پروتزی در افراد قطع عضو یکطرفه زیر زانو 1395/8/25 1396/5/22 Get XML Data ۱۴ بار
۳ مقایسه قدرت عضلات چرخش‌دهنده مفصل شانه در اندام غالب و غیرغالب و ارتباط آنها با میزان درد شانه ورزشکاران مرد بسکتبال با ویلچر 1395/8/25 1396/5/22 Get XML Data ۱۷ بار
۴ تاثیر برنامه مدون ورزشی بر کیفیت زندگی جانبازان شیمیایی شدید ریوی؛ مطالعه موردی استان مرکزی 1395/8/25 1396/5/22 Get XML Data ۱۶ بار
۵ اثربخشی فعالیت‌های جسمانی بر کیفیت زندگی و خودکارآمدی درد در جانبازان و غیرجانبازان قطع عضو اندام تحتانی 1395/8/25 1396/5/22 Get XML Data ۲۱ بار
۶ شیوع و شدت انواع درد در بیماران ضایعات نخاعی 1395/8/25 1396/5/22 Get XML Data ۲۳ بار
۷ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش مولفه‌های فرسودگی زناشویی زنان دارای همسر جانباز 1395/8/25 1396/5/22 Get XML Data ۲۰ بار
۸ تاثیر سوکت لبه‌سیلیکونیِ پروتز ترنس‌فمورال بر میزان فشار در نواحی تحمل وزن فوقانی و مقایسه با سوکت مرسوم 1395/8/25 1396/5/22 Get XML Data ۱۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه