فهرست مقالات


طب جانباز، 1395، جلد ۸، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تاثیر تمرینات تنفسی بر حجم ریوی و میزان خستگی جانبازان شیمیایی. 1395/8/25 1396/5/21 Get XML Data ۱۲ بار
۲ اثربخشی مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر بهبود رابطه پدر جانباز و دختر وی 1395/8/25 1396/5/21 Get XML Data ۱۷ بار
۳ تاثیر شناخت‌درمانی مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر افسردگی، خشم و تنظیم هیجانی همسران جانباز 1395/8/25 1396/5/21 Get XML Data ۱۶ بار
۴ بررسی سلامت روانی جانبازان قطع عضو در استان مازندران 1395/8/25 1396/5/21 Get XML Data ۱۷ بار
۵ کیفیت زندگی همسران جانبازان قطع عضو شهرستان همدان 1395/8/25 1396/5/21 Get XML Data ۱۲ بار
۶ میزان رضایت جانبازان با قطع عضو ترانس‌تیبیال از پروتز و خدمات پروتزی 1395/8/25 1396/5/21 Get XML Data ۱۷ بار
۷ مقایسه کیفیت زندگی جانبازان و معلولان پاراپلژی؛ مطالعه موردی استان مازندران 1395/8/25 1396/5/21 Get XML Data ۱۴ بار
۸ اپیدمیولوژی آسیب‌های اندام تحتانی درجانبازان مبتلا به اختلالات عصبی، اسکلتی و عضلانی مچ و پا 1395/8/25 1396/5/21 Get XML Data ۲۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه