فهرست مقالات


طب جانباز، 1395، جلد ۹، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثربخشی مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر بهبود وضعیت رفتار پدرانه، گفت‌وشنود و خشم در رابطه دختران و پدران جانباز 1396/1/2 1396/5/9 Get XML Data ۱۴ بار
۲ اثربخشی مهارت‌های مثبت‌اندیشی بر بهبود وضعیت رفتار پدرانه، گفت‌وشنود و خشم در رابطه دختران و پدران جانباز 1396/5/3 1396/5/9 Get XML Data ۹ بار
۳ رابطه میان سرسختی ذهنی، روش‌های مقابله با استرس و خوش‌بینی در بازیکنان والیبال جانباز و معلول 1396/1/2 1396/5/9 Get XML Data ۸ بار
۴ رابطه میان سرسختی‌ ذهنی، روش‌های مقابله با استرس و خوش‌بینی در بازیکنان والیبال جانباز و معلول 1396/1/17 1396/5/9 Get XML Data ۸ بار
۵ میزان شیوع اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ در کهنه‌رزمندگان 1396/1/2 1396/5/9 Get XML Data ۱۴ بار
۶ میزان شیوع اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ در کهنه‌رزمندگان 1396/1/17 1396/5/9 Get XML Data ۱۰ بار
۷ میزان شیوع اختلال استرس پس از ضربه ناشی از جنگ در کهنه‌رزمندگان 1396/5/29 - Get XML Data ۹ بار
۸ تاثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر عزت نفس جنسی، ناگویی خلقی و سازگاری زناشویی در همسران جانبازان 1396/1/2 1396/5/9 Get XML Data ۱۲ بار
۹ نقش دلسوزی به خود و حس انسجام و آمیختگی فکر- عمل در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه 1396/1/2 1396/5/9 Get XML Data ۱۴ بار
۱۰ نقش دلسوزی به خود و حس انسجام و آمیختگی فکر- عمل در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه 1396/1/17 1396/5/9 Get XML Data ۱۷ بار
۱۱ اثربخشی روش آموزش دلسوزی به خود بر نگرش‌های ناکارآمد و کیفیت زندگی در افراد دارای نقص عضو با انفجار مین 1396/1/2 1396/5/9 Get XML Data ۱۳ بار
۱۲ "فعالیت‌های پیچیده زندگی روزانه" در جانبازان نابینا از یک چشم 1396/1/2 1396/5/9 Get XML Data ۱۰ بار
۱۳ فراوانی بیماری‌ها و مشکلات جسمی در بازنشستگان نیروهای مسلح؛ مطالعه موردی شهر تهران 1396/1/2 1396/5/9 Get XML Data ۱۱ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه