فهرست مقالات


آموزش علوم دریایی، 1395، جلد ۳، شماره ۵
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ Factors determining the validity of Student Evaluation results: Mixed Method 1395/12/20 - Get XML Data ۳۳ بار
۲ ارزشیابی کیفیت برون دادها و پیامدهای دانش آموختگان کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی 1396/1/19 - Get XML Data ۳۳ بار
۳ تحلیل محتوای کتاب ناوبری نجومی پایه یک ودو بر اساس مدل آموزشی والدروف 1395/12/20 - Get XML Data ۴۲ بار
۴ تأثیر مدیریت راهبردی نیروی انسانی بر چگونگی عملکرد کارکنان نیروی دریایی ارتش؛ (مطالعه موردی: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر) 1396/1/19 - Get XML Data ۵۱ بار
۵ طراحی و اعتبارسنجی مدل معادلات ساختاری سازمان یاد دهنده برای دانشگاه‌ها 1396/1/19 - Get XML Data ۵۳ بار
۶ بررسی نگرش دانشجویان به میزان اثربخشی عوامل مؤثر بر توسعه‌ی آموزش الکترونیکی (موردمطالعه: دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر) 1396/1/19 - Get XML Data ۵۷ بار
۷ راهبردهای توسعه سرمایه انسانی در نظام آموزش عالی 1396/1/19 - Get XML Data ۸۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه