فهرست مقالات


مهندسی بهداشت حرفه ای، 1395، جلد ۳، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تاثیر مواجهه با صدا بر ضربان قلب افراد در شرایط آب وهوایی گرم و مرطوب در اتاقک شرایط جوی 1395/12/15 - Get XML Data ۱۷۷ بار
۲ ارائه الگویی برای انتخاب پیمانکاران از دیدگاه HSE 1395/12/15 - Get XML Data ۱۴۴ بار
۳ بررسی ارتباط سطح استرین حرارتی و میزان دهیدراسیون در کارگران کارخانه قند 1395/12/15 - Get XML Data ۱۶۳ بار
۴ روایی و پایایی مقیاس پندار ذهنی و مقیاس اصلاح شده کوپر-هارپر در اندازه گیری بار کاری ذهنی 1395/12/15 - Get XML Data ۲۷۸ بار
۵ مطالعه خصوصیات جذب صوتی مواد ساختمانی رایج در بناهای صنعتی و اداری کشور 1396/1/19 - Get XML Data ۱۶۵ بار
۶ بررسی ارتباط شاخص توانایی کار با سبک زندگی در مکانیک کاران یک نیروگاه حرارتی 1396/1/19 - Get XML Data ۱۶۵ بار
۷ بررسی اثرات توام گرما و روشنایی بر روی زمان واکنش دانشجویان در شرایط آزمایشگاهی 1396/1/19 - Get XML Data ۱۸۳ بار
۸ بررسی نقش متغیرهای پنهان در روزهای کاری از دست رفته بر اساس مدل معادلات ساختاری در صنعت اکتشاف نفت 1396/1/19 - Get XML Data ۱۶۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه