فهرست مقالات


مهندسی بهداشت حرفه ای، 1393، جلد ۱، شماره ۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ بررسی تأثیر تزئینات داخلی و استعمال خوشبوکننده‌های درون خودرو بر غلظت تولوئن و اتیل بنزن در خودروی تندر ۹۰ 1395/9/29 - Get XML Data ۱۰۳ بار
۲ بررسی ارتباط تنش گرمایی و پاسخ فیزیولوژیک ناشی از آن به منظور تعیین شاخص بهینه واتنش گرمایی 1395/9/29 - Get XML Data ۱۰۷ بار
۳ ارائه الگویی برای ارزیابی ریسک آتش‌سوزی‌های عمدی 1395/9/29 - Get XML Data ۱۳۰ بار
۴ ارزیابی ارگونومیکی محافظ ستون فقرات اسپاین فیت (Spine Fit) 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۵ بار
۵ بررسی مواجهه شغلی با ترکیبات آلی فرار سرطان‌زا در یک صنعت شیمیایی وابسته به نفت: مطالعه موردی بر روی بنزن و اپی کلروهیدرین 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۳ بار
۶ ارزیابی روشنایی مصنوعی داخلی و محوطه‌ای در محیط کاری بیمارستان‌های شهر همدان 1395/9/29 - Get XML Data ۱۰۲ بار
۷ ارائه طرح بهینه سامانه کشف، اعلام و اطفاء حریق خودکار در آزمایشگاه‎های یک واحد آموزش دانشگاهی 1395/9/29 - Get XML Data ۱۱۲ بار
۸ ارزیابی ریسک های ارگونومی با مشارکت سرپرستان تولیدی: تجربه ای موفق در شرکت پارس‌خودرو 1395/9/29 - Get XML Data ۱۱۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه