فهرست مقالات


مهندسی بهداشت حرفه ای، 1393، جلد ۱، شماره ۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی روشنایی داخلی عمومی و موضعی در کارگاه‌های قالی‌بافی شهرستان بیجار 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۹ بار
۲ بررسی کارایی هودهای سیستم تهویه مکنده موضعی در کنترل گردوغبار Fe۲O۳ در فرایند سرند اکساید واحد آهن سازی یکی از صنایع فولاد 1395/9/29 - Get XML Data ۱۳۳ بار
۳ تجزیه و تحلیل علل ریشه‌ای حوادث فرایندی ایستگاه‌های تقلیل فشار گاز شهری با استفاده از تکنیک های تحلیل خطرات عملکردی و تحلیل پاپیونی 1395/9/29 - Get XML Data ۱۱۹ بار
۴ ارزیابی ریسک حمل دستی بیمار در بخش های درمانی بیمارستان های شهرستان قزوین و بررسی ارتباط آن با شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی 1395/9/29 - Get XML Data ۱۰۶ بار
۵ ارزیابی ریسک عوامل مؤثر بر افت شنوایی کارگران در مواجهه با صدا در یک صنعت فلزی 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۱ بار
۶ بررسی ارتباط نوبت کاری با شدت خستگی، اختلال خواب و حوادث در بین کارگران کارخانه قند 1395/9/29 - Get XML Data ۱۱۶ بار
۷ ارزیابی میزان مواجهه کارگران با گرما و ارائه طرح کنترل تنش حرارتی در شرکت پروفیل 1395/9/29 - Get XML Data ۱۱۹ بار
۸ ارزیابی کیفی عملکرد تهویه موضعی در آزمایشگاه های یک شرکت پتروشیمی جهت کاهش مواجهه کارکنان 1395/9/29 - Get XML Data ۱۳۵ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه