فهرست مقالات


مهندسی بهداشت حرفه ای، 1394، جلد ۲، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ تعیین الگوی مواجهه کارگران با صدا در یک صنعت فولادسازی 1395/9/29 - Get XML Data ۱۱۱ بار
۲ تعیین تراکم آلاینده های بنزن، تولوئن، اتیل بنزن و زایلن در هوای سالن هیدرومتالورژی مجتمع مس سرچشمه 1395/9/29 - Get XML Data ۱۴۴ بار
۳ جدول ارزیابی ایمنی مخازن شارژ آمونیاک با استفاده از روش آنالیز لایههای حفاظتی فازی 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۵ بار
۴ تأثیر یک ایستگاه کاری قالیبافی بر خستگی عضله ذوزنقه ای 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۲ بار
۵ خصوصیات تایر در خودروهای تاکسی درونشهری بر سطح مواجهه با ارتعاش تمام بدن رانندگان 1395/9/29 - Get XML Data ۱۳۳ بار
۶ شناسایی و ارزیابی خطاهای انسانی در دستیاران تخصصی بخش اندودونتیکس دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کرمان با استفاده از روش SHERPA 1395/9/29 - Get XML Data ۱۰۹ بار
۷ ارزیابی عملکرد روش غربالگری صدا جهت برآورد ریسک صدا در کارگاه های کوچک سطح شهر همدان 1395/9/29 - Get XML Data ۱۱۲ بار
۸ ارزیابی مواجهه شغلی راهبران قطار های شهری تهران با میدان های مغناطیسی در فرکانس بی نهایت کم 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه