فهرست مقالات


مهندسی بهداشت حرفه ای، 1395، جلد ۳، شماره ۲
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ ارزیابی ریسک مخازن ذخیره سازی گاز نفتی مایع شونده در صنایع فرایندی با استفاده از تکنیک پاپیونی 1395/9/29 - Get XML Data ۱۵۳ بار
۲ شناسایی مولفه‌های مؤثر بر فرهنگ ایمنی در نیروگاههای حرارتی تولید برق ایران 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۵ بار
۳ بررسی اثر حلال های آلی بر پارامترهای فیزیولوژیک افراد مواجهه یافته در یک صنعت 1395/9/29 - Get XML Data ۱۲۰ بار
۴ بررسی غلظت گردوغبار قابل انفجار و ارزیابی خطر انفجار در برخی از صنایع با ریسک بالای شاهرود 1395/9/29 - Get XML Data ۱۱۷ بار
۵ مداخلات ارگو نومی به منظور کاهش ناراحتی های اسکلتی - عضلانی : مطالعه موردی در یک شرکت تولید سیمان 1395/9/29 - Get XML Data ۱۰۷ بار
۶ طراحی و توسعه یک تله سوزنی مبتنی بر جاذب PDMS جهت ریزاستخراج تولوئن و متیل اتیل کتون از نمونه های آبی به روش فضای فوقانی دینامیک 1396/1/19 - Get XML Data ۱۱۹ بار
۷ تجزیه و تحلیل نظام مند یک دهه پژوهش های حوزه سلامت کار در ایران 1396/1/19 - Get XML Data ۱۱۲ بار
۸ ارزیابی وظایف اپراتوری در اپراتورهای تولید تجهیزات آبیاری تحت‌فشار با استفاده از یک روش ارزیابی پوسچر آسان 1396/1/19 - Get XML Data ۱۲۰ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه