فهرست مقالات


طب جانباز، 1395، جلد ۸، شماره ۴
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ «فعالیت‌های پیچیده زندگی روزانه» در جانبازان یک چشم نابینا 1395/9/27 1396/5/16 Get XML Data ۱۳ بار
۲ نقش PTSD ثانویه و تاب آوری در انگیزش و عملکرد تحصیلی نمونه ای از دانش آموزان فرزند جانباز 1395/9/27 1396/5/16 Get XML Data ۱۱ بار
۳ بررسی تاثیر فیت مناسب و نامناسب سوکت بر میزان مصرف انرژی در افراد دچارقطع عضو زیر زانو یک طرفه 1395/9/27 1396/5/16 Get XML Data ۱۴ بار
۴ اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کارکردهای شناختی- هیجانی جانبازان 1395/9/27 1396/5/16 Get XML Data ۱۳ بار
۵ ارزیابی مناسب سازی پیاده راه ها وتجهیزات شهری برای استفاده جانبازان و معلولین جسمی-حرکتی(نمونه موردی خیابان انقلاب اسلامی شیراز) 1395/9/27 1396/5/16 Get XML Data ۱۵ بار
۶ اثربخشی ذهن آگاهی مبتنی بر شناخت درمانی بر افزایش سرمایه روان‌شناختی جانبازان 1395/9/27 1396/5/16 Get XML Data ۸ بار
۷ همه گیرشناسی وضعیت سلامت روان جانبازان یک چشم نابینا در استان فارس 1395/9/27 1396/5/16 Get XML Data ۱۳ بار
۸ تعیین روایی و پایایی نسخه ی فارسی مقیاس اختلال استرس پس از ضربه PCL-۵ در جامعه جانبازان جنگ تحمیلی 1395/9/27 1396/5/16 Get XML Data ۱۱ بار
۹ اثربخشی برنامه مهارت‌های هیجانی- اجتماعی بر کنترل خشم و توانایی حل مساله اجتماعی در فرزندان جانبازان 1396/1/17 1396/5/16 Get XML Data ۱۳ بار
۱۰ مناسب‌سازی پیاده‌راه‌ها و تجهیزات شهری برای جانبازان و معلولان 1396/1/17 1396/5/16 Get XML Data ۱۸۹ بار
۱۱ نقش اختلال استرس پس از سانحه ثانویه و تاب‌آوری در انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان فرزند جانباز 1396/1/17 1396/5/16 Get XML Data ۲۲ بار
۱۲ روایی و پایایی نسخه فارسی "فهرست اختلال استرس پس از ضربه" در جامعه جانبازان ناشی از جنگ 1396/1/17 1396/5/16 Get XML Data ۹ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه