فهرست مقالات


حقوقی دادگستری، 1394، جلد ۸۰، شماره ۹۳
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ صدور و مندرجات بارنامه دریایی در قوانین ایران و اسناد بین المللی 1395/9/5 - Get XML Data ۸۸ بار
۲ مطالعه تطبیقی جرم شکنجه در حقوق ایران و کنوانسیون منع شکنجه 1395/9/5 - Get XML Data ۵۴ بار
۳ مصونیت قضایی دولت با تأکید بر رأی دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه آلمان علیه ایتالیا 1395/9/5 - Get XML Data ۸۴ بار
۴ تحلیل اقتصادی کپی‌رایت: سنجش کارآمدی و توازن در نظام کپی‌رایت 1395/9/5 - Get XML Data ۵۱ بار
۵ بررسی جرم سرقت مقرون به تهدید و آزار (مطالعه موردی: زندان‌های تهران) 1395/9/5 - Get XML Data ۵۲ بار
۶ تکلیف زیان‌دیده به کاهش خسارت ناشی از نقض قرارداد و تأثیر آن در میزان مسئولیت ناقض قرارداد 1395/9/5 - Get XML Data ۷۷۱ بار
۷ پیشگیری وضعی از قاچاق کالا در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ 1395/9/5 - Get XML Data ۶۷ بار
۸ ماهیت تعهدات طبیعی و ارتباط آنها با تعهدات اخلاقی 1395/9/5 - Get XML Data ۷۱ بار
۹ رعایت مصالح بزه‌دیده در جرم‌انگاری 1395/9/5 - Get XML Data ۴۸ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه