فهرست مقالات


تعلیم و تربیت استثنائی، 1394، جلد ۳، شماره ۱۳۱
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثربخشی بازی های ادراکی - حرکتی بر پردازش بینایی – فضایی کودکان با اختلال هماهنگی رشد 1395/9/5 - Get XML Data ۱۶۲ بار
۲ فراتحلیل اثربخشی درمان های روان شناختی بر میزان نشانه های اختلال سلوک 1395/9/5 - Get XML Data ۱۳۵ بار
۳ اثربخشی بازی درمانی گروهی شناختی- رفتاری در اصلاح سازش نایافتگی اجتماعی دانش‌آموزان دختر با کم توانی ذهنی 1395/9/5 - Get XML Data ۱۳۳ بار
۴ اثر بخشی نقاشی درمانی در کاهش رفتارهای پرخاشگرانه دانش آموزان دختر کم‌شنوا 1395/9/5 - Get XML Data ۱۸۰ بار
۵ روش‎های انطباق و اصلاح اختلال پردازش حس‎های نزدیک درکودکان 1395/9/5 - Get XML Data ۱۳۷ بار
۶ روش های شناسایی و درمان کودکان با اختلال نارسایی توجه- بیش فعالی 1395/9/5 - Get XML Data ۱۳۴ بار
۷ مشکلات رشد اجتماعی کودکان با آسیب بینایی از دیدگاه دلبستگی 1395/9/5 - Get XML Data ۱۱۸ بار
۸ تاثیر دو نوع برنامه‌ ورزشی بر ترکیب بدنی نوجوانان دارای نشانگان داون 1395/9/5 - Get XML Data ۱۳۶ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه