فهرست مقالات


تعلیم و تربیت استثنائی، 1394، جلد ۹، شماره ۱۳۷
ردیف عنوان تاریخ نمایه سازی تاریخ بررسی XML مشاهده
۱ اثربخشی آموزش کاهش تنیدگی مبتنی بر ذهن آگاهی بر سلامت عمومی مادران کودکان کم‌توان‌ذهنی 1395/9/5 - Get XML Data ۱۳۹ بار
۲ بررسی روند تحول نظریه ذهن در دانش‌آموزان با و بدون اختلال یادگیری 1395/9/5 - Get XML Data ۱۶۴ بار
۳ شیوع اختلال هماهنگی رشدی در کودکان دختر ۹ تا ۱۱ ساله شهرستان خرمبید 1395/9/5 - Get XML Data ۱۴۶ بار
۴ بررسی میزان عملکرد درس حرفه‌آموزی در دانش‌آموزان کم‌توان‌ذهنی از دیدگاه دبیران مدارس استثنایی شهر اصفهان 1395/9/5 - Get XML Data ۱۳۱ بار
۵ معرفی و کاربرد الگوی رهنموددادن همزمان در آموزش کودکان با اختلال اتیسم وکودکان با کم‌توانی‌ذهنی 1395/9/5 - Get XML Data ۱۳۶ بار
۶ فعالیت‌های اوقات‌فراغت برای افراد با کم‌توانی‌ذهنی 1395/9/5 - Get XML Data ۱۴۰ بار
۷ تفکر آینده‌نگر در افراد با اختلال طیف اتیسم 1395/9/5 - Get XML Data ۱۲۱ بار
۸ تاثیر تمرین‌های مقاومتی در نیمرخ هورمونی و ایمونوگلوبین بزاق بزرگسالان دارای نشانگان داون 1395/9/5 - Get XML Data ۱۳۳ بار
برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه