سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
اقتصاد و توسعه کشاورزی Agricultural Economics and Development
دوره ۳۶ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/29 ۷
اقتصاد فضا و توسعه روستایی
دوره ۱۱ - شماره ۳۹ 1401/2/11 1401/3/29 ۱۲
Archives of Anesthesiology and Critical Care Archives of Anesthesiology and Critical Care
دوره ۸ - شماره ۳ 1401/3/21 1401/3/29 ۱۸
تحقیقات نظام سلامت Journal of Health System Research
دوره ۱۸ - شماره ۲ 1401/4/10 1401/3/29 ۱
مهندسی مکانیک مدرس
دوره ۲۲ - شماره ۸ 1401/5/10 1401/3/28 ۴
اخلاق در علوم و فناوری Ethics in Science and Technology
دوره ۱۷ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/27 ۱۰
جغرافیا و توسعه فضای شهری
دوره ۹ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/26 ۸
بوم شناسی کشاورزی
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/26 ۱۰
پایداری توسعه و محیط زیست
دوره ۳ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/3/25 ۱
علوم و فناوری دریا
دوره ۲۶ - شماره ۱۰۲ 1401/3/11 1401/3/25 ۵
اکتشاف و تولید نفت و گاز Journal of Oil and Gas EXPLORATION and PRODUCTOIN
دوره ۱۴۰۱ - شماره ۱۹۸ 1401/2/11 1401/3/25 ۱۱
اقتصاد و مدیریت شهری Journal of Urban Economics and Management
دوره ۱۱ - شماره ۴۲ 1402/3/11 1401/3/25 ۱
Iranian Journal of Microbiology Iranian Journal of Microbiology
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1401/3/23 1401/3/25 ۲۰
مجله پزشکی ارومیه Urmia Medical Journal
دوره ۳۲ - شماره ۱۲ 1400/12/10 1401/3/25 ۱
Nursing Practice Today Nursing Practice Today
دوره ۹ - شماره ۳ 1401/3/23 1401/3/24 ۵
رویش روانشناسی Rooyesh-e-Ravanshenasi
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1401/1/12 1401/3/23 ۸
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal Health, Spirituality and Medical Ethics Journal
دوره ۸ - شماره ۴ 1401/2/11 1401/3/23 ۷
Health in Emergencies and Disasters Quarterly Health in Emergencies and Disasters Quarterly
دوره ۷ - شماره ۳ 1401/1/12 1401/3/23 ۹
Journal of Craniomaxillofacial Research Journal of Craniomaxillofacial Research
دوره ۸ - شماره ۴ 1401/3/21 1401/3/23 ۷
Journal of Research in Medical Sciences Journal of Research in Medical Sciences
دوره ۲۷ - شماره ۱۴ 1401/3/22 1401/3/23 ۷
طب کار Occupational Medicine Quarterly Journal
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/23 ۹
امداد و نجات Scientific Journal of Rescue Relief
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1401/3/11 1401/3/23 ۴
پزشکی قانونی Scientific Journal of Forensic Medicine
دوره ۲۸ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/23 ۳
مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی Monthly quarterly journal of economic research and policies
دوره ۲۱ - شماره ۱ 1400/2/11 1401/3/22 ۶
دوره ۲۱ - شماره ۳ 1400/4/10 1401/3/22 ۶
دوره ۲۱ - شماره ۵ 1400/6/10 1401/3/22 ۶
پیشرفت های حسابداری
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/22 ۱
ایمنی زیستی Journal of Biosafety
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/22 ۱
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining Journal of Artificial Intelligence and Data Mining
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1401/1/12 1401/3/22 ۶
Health Education and Health Promotion Health Education and Health Promotion
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/3/22 ۴
Practice in Clinical Psychology Practice in Clinical Psychology
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1401/1/12 1401/3/22 ۷
مجله علوم پزشکی رازی Razi Journal of Medical Sciences
دوره ۲۹ - شماره ۵ 1401/5/10 1401/3/22 ۱
تعلیم و تربیت
دوره ۳۸ - شماره ۱ 1401/3/11 1401/3/21 ۸
مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل Journal of Ardabil University of Medical Sciences
دوره ۲۱ - شماره ۲ 1400/4/10 1401/3/20 ۱
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی Critical Studies in Text and Programs Of Human Science
دوره ۲۲ - شماره ۲ 1401/1/12 1401/3/19 ۱۸
دانش پیشگیری و مدیریت بحران Journal of Tehran Disaster Management and Mitigation Organization
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/19 ۷
بوم شناسی کاربردی Iranian Journal of Applied Ecology
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1400/12/10 1401/3/19 ۶
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید International Journal of Industrial Engineering and Productional Research-
دوره ۳۳ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/3/19 ۱
Iranian Journal of Public Health Iranian Journal of Public Health
دوره ۵۱ - شماره ۶ 1401/3/18 1401/3/19 ۳۱
Acta Medica Iranica Acta Medica Iranica
دوره ۶۰ - شماره ۵ 1401/3/18 1401/3/19 ۱۰
فیض Journal of Kashan University of Medical Sciences
دوره ۲۶ - شماره ۳ 1401/2/11 1401/3/19 ۱
تولید محصولات زراعی و باغی Journal of Crop production and processing
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/18 ۷
برنامه ریزی و بودجه The Journal of Planning and Budgeting
دوره ۲۷ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/18 ۴
Iranian Journal of Health Sciences Iranian Journal of Health Sciences
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/3/18 ۴
International Journal of Molecular and Cellular Medicine International Journal of Molecular and Cellular Medicine
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1401/3/11 1401/3/18 ۱
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism
دوره ۲۳ - شماره ۳ 1400/6/10 1401/3/18 ۷
مجله مهارت ها و مراقبتهای بالینی Journal of clinical care and skills
دوره ۳ - شماره ۲ 1401/3/11 1401/3/17 ۴
تحقیقات موتور The Journal of Engine Research
دوره ۶۶ - شماره ۶۶ 1401/2/11 1401/3/17 ۳
Basic and Clinical Neuroscience Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1401/2/11 1401/3/17 ۱۳
Iranian Journal of Toxicology Iranian Journal of Toxicology
دوره ۱۶ - شماره ۳ 1401/4/10 1401/3/17 ۸
صفحه 2 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۴۰ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |