آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
پژوهشنامه تاریخ اسلام
دوره ۱ - شماره ۳۴ 1398/4/10 1399/2/28 ۶
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی Critical Studies in Text and Programs Of Human Science
دوره ۱۹ - شماره ۹ 1398/8/10 1399/2/28 ۱۴
دوره ۱۹ - شماره ۱۰ 1398/9/10 1399/2/28 ۱۴
دوره ۱۹ - شماره ۱۱ 1398/10/11 1399/2/28 ۱۸
پژوهشنامه اقتصاد کلان پژوهشنامه اقتصاد کلان
دوره ۱۴ - شماره ۲۸ 1398/11/12 1399/2/28 ۲
پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی Journal of Crop Breeding
دوره ۱۲ - شماره ۳۳ 1399/1/13 1399/2/28 ۱۹
پژوهشنامه ادیان
دوره ۱۳ - شماره ۲ (۲۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۸) 1398/11/12 1399/2/28 ۱۲
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
دوره ۹ - شماره ۱ 1398/6/10 1399/2/28 ۸
پژوهش و برنامه ریزی شهری
دوره ۱۱ - شماره ۴۰ 1399/1/13 1399/2/28 ۱۵
پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education
دوره ۲۵ - شماره ۳ 1398/9/10 1399/2/28 ۶
پژوهش های ژئومورفولوژی کمی quantitative geomorphological researches
دوره ۸ - شماره ۴ 1399/1/13 1399/2/28 ۱۴
پژوهش های نوین در تصمیم گیری
دوره ۵ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/2/28 ۷
پژوهش های مهندسی صنایع در سیستم های تولید
دوره ۷ - شماره ۱۵ 1398/11/12 1399/2/28 ۱۲
پژوهش های معماری اسلامی Iran University of Science and Technology
دوره ۷ - شماره ۴ 1398/12/11 1399/2/28 ۷
پژوهش های مدیریت منابع انسانی
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/2/28 ۶
پژوهش های مدیریت در ایران
دوره ۲۴ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/2/28 ۷
پژوهش های ماهی شناسی کاربردی Journal of Applied Ichthyological Research
دوره ۷ - شماره ۴ 1398/10/11 1399/2/28 ۱۰
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
دوره ۱۱ - شماره ۴ 1398/9/10 1399/2/28 ۳
پژوهش های فلسفی
دوره ۱۴ - شماره ۳۰ 1399/1/13 1399/2/28 ۱۰
پژوهش های فقهی
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1399/3/12 1399/2/28 ۸
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل
دوره ۲۶ - شماره ۴ 1398/11/12 1399/2/28 ۸
پژوهش های علوم دامی
دوره ۲۹ - شماره ۴ 1398/11/12 1399/2/28 ۹
پژوهش های صنایع غذایی
دوره ۳۰ - شماره ۱ 1399/1/13 1399/2/28 ۱۵
پژوهش های زبانی
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1398/12/11 1399/2/28 ۱۰
پژوهش های زبانشناختی در زبانهای خارجی
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/2/28 ۱۴
پژوهش های روانشناختی
دوره ۲۲ - شماره ۴۳ 1399/1/13 1399/2/28 ۶
پژوهش های راهبردی سیاست
دوره ۸ - شماره ۳۱ 1398/11/12 1399/2/28 ۷
پژوهش های حفاظت آب و خاک
دوره ۲۶ - شماره ۶ 1398/11/12 1399/2/28 ۱۵
پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی
دوره ۱۲ - شماره ۴۵ 1399/1/13 1399/2/28 ۱۰
پژوهش های حسابداری مالی Journal of Financial Accounting Research
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1399/3/12 1399/2/28 ۱
پژوهش های جغرافیای طبیعی پژوهش های جغرافیای طبیعی
دوره ۵۲ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/2/28 ۱۰
پژوهش های جغرافیای انسانی
دوره ۵۱ - شماره ۴ 1398/9/10 1399/2/28 ۱۵
دوره ۵۲ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/2/28 ۴
پژوهش های تولیدات دامی Research on Animal Production
دوره ۱۱ - شماره ۲۷ 1399/1/13 1399/2/28 ۱۵
پژوهش های اقتصادی ایران
دوره ۲۴ - شماره ۷۹ 1398/3/11 1399/2/28 ۷
پژوهش های ادبی
دوره ۱۶ - شماره ۶۶ 1398/12/11 1399/2/28 ۵
پژوهش های ادب عرفانی (گوهر گویا) Researches in Mystical Literature (Gawhar-i Guya)
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1398/8/10 1399/2/28 ۱
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
دوره ۲۷ - شماره ۹۲ 1398/12/11 1399/2/28 ۱۳
پژوهش نفت
دوره ۲۹ - شماره ۹۸-۶ 1398/11/12 1399/2/28 ۱۲
پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی
دوره ۱۱ - شماره ۵۰ 1398/9/10 1399/2/28 ۱۰
پژوهش فیزیک ایران Iranian Journal of Physics Research
دوره ۱۹ - شماره ۴ 1398/11/12 1399/2/28 ۲۱
پژوهش دینی
دوره ۱ - شماره ۳۹ 1398/11/12 1399/2/28 ۱۲
پژوهش در نظام های آموزشی
دوره ۱۴ - شماره ۴۸ 1398/12/11 1399/2/28 ۱۰
پژوهش حقوق عمومی
دوره ۲۱ - شماره ۶۴ 1398/6/10 1399/2/28 ۱۲
پژوهش حقوق خصوصی
دوره ۸ - شماره ۲۹ 1398/11/12 1399/2/28 ۱۱
پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب
دوره ۶ - شماره ۴ 1398/11/12 1399/2/28 ۷
پردازش علائم و داده ها Signal and Data Processing
دوره ۱۶ - شماره ۴ 1398/12/11 1399/2/28 ۱۰
هوش محاسباتی در مهندسی برق Computational Intelligence in Electrical Engineering
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1399/3/12 1399/2/28 ۶
نگرش های نو در جغرافیای انسانی
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1398/12/11 1399/2/28 ۲۶
میکروب شناسی مواد غذایی
دوره ۷ - شماره ۲ 1399/3/12 1399/2/28 ۸
صفحه 20 از 20    
...
20
بعدی
آخرین
 
تعداد کل مقالات: ۵۰۸ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |