آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مطالعات رسانه ای Media Studies
دوره ۱۵ - شماره ۲ 1399/5/11 1401/2/15 ۸
دوره ۱۵ - شماره ۳ 1399/7/10 1401/2/15 ۸
دوره ۱۵ - شماره ۴ 1399/10/12 1401/2/15 ۸
دوره ۱۶ - شماره ۱ 1400/1/12 1401/2/15 ۸
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1400/4/10 1401/2/15 ۸
دوره ۱۶ - شماره ۳ 1400/7/9 1401/2/15 ۸
مدیریت فرهنگی Journal of Cultural Management
دوره ۱۳ - شماره ۴ (پیاپی ۴۶) 1398/10/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۴ - شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 1399/1/13 1401/2/15 ۷
دوره ۱۴ - شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 1399/3/12 1401/2/15 ۱۰
دوره ۱۴ - شماره ۳ (پیاپی ۴۹) 1399/8/11 1401/2/15 ۱۰
دوره ۱۴ - شماره ۴ (پیاپی ۵۰) 1399/10/12 1401/2/15 ۱۰
دوره ۱۵ - شماره ۵۱ 1400/1/12 1401/2/15 ۷
دوره ۱۵ - شماره ۵۲ 1400/4/10 1401/2/15 ۸
دوره ۱۵ - شماره ۵۳ 1400/8/10 1401/2/15 ۷
دوره ۱۵ - شماره ۵۴ 1400/10/11 1401/2/15 ۸
مدیریت بازاریابی Jounal of Marketing Management
دوره ۱۵ - شماره ۴۶ 1399/2/12 1401/2/15 ۷
دوره ۱۵ - شماره ۴۷ 1399/5/11 1401/2/15 ۶
دوره ۱۵ - شماره ۴۸ 1399/8/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۵ - شماره ۴۹ 1399/10/12 1401/2/15 ۷
دوره ۱۶ - شماره ۵۰ 1400/1/12 1401/2/15 ۷
دوره ۱۶ - شماره ۵۱ 1400/3/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۶ - شماره ۵۲ 1400/7/9 1401/2/15 ۷
دوره ۱۶ - شماره ۵۳ 1400/9/10 1401/2/15 ۷
دوره ۱۷ - شماره ۵۴ 1400/12/10 1401/2/15 ۷
دوره ۱۷ - شماره ۵۵ 1401/3/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۷ - شماره ۵۶ 1401/6/10 1401/2/15 ۷
مبانی فقهی حقوق اسلامی Journal of Islamic Jurisprudence and Law
دوره ۱۳ - شماره ۱(۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹) 1399/5/11 1401/2/15 ۱۱
دوره ۱۳ - شماره ۲(۲۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹) 1399/11/13 1401/2/15 ۱۱
دوره ۱۴ - شماره ۱(۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰) 1400/6/10 1401/2/15 ۱۲
فصلنامه نانوساختارهای اپتوالکترونیکی Journal of Optoelectronical Nanostructures
دوره ۵ - شماره ۲ 1399/2/12 1401/2/15 ۷
دوره ۵ - شماره ۳ 1399/5/11 1401/2/15 ۷
دوره ۵ - شماره ۴ 1399/8/11 1401/2/15 ۷
دوره ۶ - شماره ۱ 1399/10/12 1401/2/15 ۷
دوره ۶ - شماره ۲ 1400/2/11 1401/2/15 ۷
دوره ۶ - شماره ۳ 1400/5/10 1401/2/15 ۶
دوره ۶ - شماره ۴ 1400/7/9 1401/2/15 ۶
دوره ۷ - شماره ۱ 1400/10/11 1401/2/15 ۶
فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
دوره ۶ - شماره ۱ 1399/2/12 1401/2/15 ۶
دوره ۶ - شماره ۲ 1399/8/11 1401/2/15 ۱
روان سنجی PSYCHOMETRY
دوره ۸ - شماره ۳۲ 1399/2/12 1401/2/15 ۸
دوره ۹ - شماره ۳۳ 1399/5/11 1401/2/15 ۸
دوره ۹ - شماره ۳۴ 1399/8/11 1401/2/15 ۸
دوره ۹ - شماره ۳۵ 1399/11/13 1401/2/15 ۵
دوره ۹ - شماره ۳۶ 1400/2/11 1401/2/15 ۱
دوره ۱۰ - شماره ۳۸ 1400/8/10 1401/2/15 ۱
رسالت مدیریت دولتی Iranian Journal of Public Administration Mission
دوره ۱۰ - شماره ۴(پیاپی ۳۶ زمستان ۱۳۹۸) 1399/4/11 1401/2/15 ۸
دوره ۱۱ - شماره ۱( پیاپی ۳۷ بهار ۱۳۹۹) 1399/2/12 1401/2/15 ۷
دوره ۱۱ - شماره ۲(پیاپی ۳۸ تابستان ۱۳۹۹) 1399/5/11 1401/2/15 ۸
دوره ۱۱ - شماره ۳( پیاپی ۳۹ پاییز ۱۳۹۹) 1399/8/11 1401/2/15 ۸
دوره ۱۱ - شماره ۴( پیاپی ۴۰ زمستان ۱۳۹۹) 1399/11/13 1401/2/15 ۸
صفحه 20 از 20    
...
20
بعدی
آخرین
 
تعداد کل مقالات: ۳۶۲ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |