آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
نشریه بین المللی چند تخصصی سرطان Multidisciplinary cancer investigation
دوره ۴ - شماره ۳ 1399/4/11 1401/2/16 ۵
دوره ۴ - شماره ۴ 1399/7/10 1401/2/16 ۵
دوره ۵ - شماره ۱ 1399/10/12 1401/2/16 ۶
دوره ۵ - شماره ۲ 1399/11/13 1401/2/16 ۵
دوره ۵ - شماره ۳ 1400/4/10 1401/2/16 ۵
دوره ۵ - شماره ۴ 1400/7/9 1401/2/16 ۶
دوره ۶ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/2/16 ۴
دوره ۶ - شماره ۲ 1401/1/12 1401/2/16 ۴
تازه‌های فیزیولوژی ورزشی کاربردی Annals of applied exercise physiology
دوره ۱ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/2/16 ۴
مجله علمی-پژوهشی علوم و فناوری جوشکاری ایران Journal of welding science and technology of iran
دوره ۶ - شماره ۱ 1399/5/11 1401/2/16 ۱۲
دوره ۶ - شماره ۲ 1399/9/11 1401/2/16 ۱۲
دوره ۷ - شماره ۱ 1400/5/10 1401/2/16 ۱۲
دوره ۷ - شماره ۲ 1400/10/11 1401/2/16 ۱۲
نشریه سالمندشناسی Journal of gerontology
دوره ۵ - شماره ۳ 1399/7/10 1401/2/16 ۸
دوره ۵ - شماره ۴ 1399/10/12 1401/2/16 ۸
دوره ۶ - شماره ۱ 1400/1/12 1401/2/16 ۸
دوره ۶ - شماره ۲ 1400/5/10 1401/2/16 ۸
دوره ۶ - شماره ۳ 1400/9/10 1401/2/16 ۸
دوره ۶ - شماره ۴ 1400/10/11 1401/2/16 ۸
علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی Paramedical sciences and military health
دوره ۱۵ - شماره ۲ 1399/6/11 1401/2/16 ۸
دوره ۱۵ - شماره ۳ 1399/9/11 1401/2/16 ۸
دوره ۱۵ - شماره ۴ 1399/12/11 1401/2/16 ۸
دوره ۱۶ - شماره ۱ 1400/3/11 1401/2/16 ۷
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1400/6/10 1401/2/16 ۸
دوره ۱۶ - شماره ۳ 1400/12/10 1401/2/16 ۸
مجله سلامت سالمندان Elderly health journal
دوره ۶ - شماره ۱ 1399/3/12 1401/2/16 ۱۱
دوره ۶ - شماره ۲ 1399/9/11 1401/2/16 ۱۱
دوره ۷ - شماره ۱ 1400/3/11 1401/2/16 ۸
دوره ۷ - شماره ۲ 1400/9/10 1401/2/16 ۱۰
مجله بین المللی کودکان و نوجوانان International journal of children and adolescents
دوره ۵ - شماره ۱ 1398/5/10 1401/2/16 ۸
دوره ۶ - شماره ۱ 1399/2/12 1401/2/16 ۶
دوره ۶ - شماره ۲ 1399/5/11 1401/2/16 ۶
دوره ۷ - شماره ۱ 1400/1/12 1401/2/16 ۱
تحقیقات نوین در برق Journal of novel researches on electrical power
دوره ۹ - شماره ۲ 1399/5/11 1401/2/16 ۶
دوره ۹ - شماره ۳ 1399/8/11 1401/2/16 ۶
دوره ۹ - شماره ۴ 1399/11/13 1401/2/16 ۶
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1400/2/11 1401/2/16 ۶
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1400/6/10 1401/2/16 ۶
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1400/9/10 1401/2/16 ۶
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1400/12/10 1401/2/16 ۶
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/2/16 ۵
مجله علمی تخصصی مهندسی مکانیک تبدیل انرژی Journal of energy conversion
دوره ۶ - شماره ۴ 1398/12/11 1401/2/16 ۶
دوره ۷ - شماره ۱ 1399/3/12 1401/2/16 ۶
دوره ۷ - شماره ۲ 1399/6/11 1401/2/16 ۶
دوره ۷ - شماره ۳ 1399/8/11 1401/2/16 ۶
دوره ۷ - شماره ۴ 1399/11/13 1401/2/16 ۶
دوره ۸ - شماره ۱ 1400/3/11 1401/2/16 ۶
دوره ۸ - شماره ۲ 1400/5/10 1401/2/16 ۶
دوره ۸ - شماره ۳ 1400/6/10 1401/2/16 ۶
دوره ۸ - شماره ۴ 1400/9/10 1401/2/16 ۶
صفحه 19 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۴۹ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |