آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
نوآوری های مدیریت آموزشی The Journal of Modern Thoughts in Education
دوره ۱۶ - شماره ۱ 1399/9/11 1401/2/15 ۱۱
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1400/2/11 1401/2/15 ۸
دوره ۱۶ - شماره ۳ 1400/5/10 1401/2/15 ۹
دوره ۱۶ - شماره ۴ 1400/8/10 1401/2/15 ۹
دوره ۱۷ - شماره ۱ 1400/9/10 1401/2/15 ۸
مطالعات مدیریت شهری Urban Management Studies
دوره ۱۲ - شماره ۴۱ 1399/3/12 1401/2/15 ۶
دوره ۱۲ - شماره ۴۲ 1399/6/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۲ - شماره ۴۳ 1399/9/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۲ - شماره ۴۴ 1399/12/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۳ - شماره ۴۵ 1400/3/11 1401/2/15 ۶
دوره ۱۳ - شماره ۴۶ 1400/6/10 1401/2/15 ۶
دوره ۱۳ - شماره ۴۷ 1400/9/10 1401/2/15 ۶
دوره ۱۳ - شماره ۴۸ 1400/12/10 1401/2/15 ۵
مطالعات رسانه ای Media Studies
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1399/2/12 1401/2/15 ۸
دوره ۱۵ - شماره ۲ 1399/5/11 1401/2/15 ۸
دوره ۱۵ - شماره ۳ 1399/7/10 1401/2/15 ۸
دوره ۱۵ - شماره ۴ 1399/10/12 1401/2/15 ۸
دوره ۱۶ - شماره ۱ 1400/1/12 1401/2/15 ۸
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1400/4/10 1401/2/15 ۸
دوره ۱۶ - شماره ۳ 1400/7/9 1401/2/15 ۸
مدیریت فرهنگی Journal of Cultural Management
دوره ۱۳ - شماره ۴ (پیاپی ۴۶) 1398/10/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۴ - شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 1399/1/13 1401/2/15 ۷
دوره ۱۴ - شماره ۲ (پیاپی ۴۸) 1399/3/12 1401/2/15 ۱۰
دوره ۱۴ - شماره ۳ (پیاپی ۴۹) 1399/8/11 1401/2/15 ۱۰
دوره ۱۴ - شماره ۴ (پیاپی ۵۰) 1399/10/12 1401/2/15 ۱۰
دوره ۱۵ - شماره ۵۱ 1400/1/12 1401/2/15 ۷
دوره ۱۵ - شماره ۵۲ 1400/4/10 1401/2/15 ۸
دوره ۱۵ - شماره ۵۳ 1400/8/10 1401/2/15 ۷
دوره ۱۵ - شماره ۵۴ 1400/10/11 1401/2/15 ۸
مدیریت بازاریابی Jounal of Marketing Management
دوره ۱۵ - شماره ۴۶ 1399/2/12 1401/2/15 ۷
دوره ۱۵ - شماره ۴۷ 1399/5/11 1401/2/15 ۶
دوره ۱۵ - شماره ۴۸ 1399/8/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۵ - شماره ۴۹ 1399/10/12 1401/2/15 ۷
دوره ۱۶ - شماره ۵۰ 1400/1/12 1401/2/15 ۷
دوره ۱۶ - شماره ۵۱ 1400/3/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۶ - شماره ۵۲ 1400/7/9 1401/2/15 ۷
دوره ۱۶ - شماره ۵۳ 1400/9/10 1401/2/15 ۷
دوره ۱۷ - شماره ۵۴ 1400/12/10 1401/2/15 ۷
دوره ۱۷ - شماره ۵۵ 1401/3/11 1401/2/15 ۷
دوره ۱۷ - شماره ۵۶ 1401/6/10 1401/2/15 ۷
مبانی فقهی حقوق اسلامی Journal of Islamic Jurisprudence and Law
دوره ۱۳ - شماره ۱(۲۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹) 1399/5/11 1401/2/15 ۱۱
دوره ۱۳ - شماره ۲(۲۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹) 1399/11/13 1401/2/15 ۱۱
دوره ۱۴ - شماره ۱(۲۷ بهار و تابستان ۱۴۰۰) 1400/6/10 1401/2/15 ۱۲
فصلنامه نانوساختارهای اپتوالکترونیکی Journal of Optoelectronical Nanostructures
دوره ۵ - شماره ۲ 1399/2/12 1401/2/15 ۷
دوره ۵ - شماره ۳ 1399/5/11 1401/2/15 ۷
دوره ۵ - شماره ۴ 1399/8/11 1401/2/15 ۷
دوره ۶ - شماره ۱ 1399/10/12 1401/2/15 ۷
دوره ۶ - شماره ۲ 1400/2/11 1401/2/15 ۷
دوره ۶ - شماره ۳ 1400/5/10 1401/2/15 ۶
دوره ۶ - شماره ۴ 1400/7/9 1401/2/15 ۶
صفحه 17 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۸۲ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |