آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
انرژی ایران Iranian Journal of Energy
دوره ۲۵ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/11/5 ۱
International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/11/5 ۶
Research in Pharmaceutical Sciences Research in Pharmaceutical Sciences
دوره ۱۸ - شماره ۲ 1401/11/2 1401/11/5 ۱۰
طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1401/10/11 1401/11/5 ۲
مجله علوم پزشکی رازی Razi Journal of Medical Sciences
دوره ۲۹ - شماره ۱۲ 1401/12/10 1401/11/5 ۳۰
Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management
دوره ۸ - شماره ۳ 1401/11/1 1401/11/3 ۵
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/11/3 ۸
پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
دوره ۸ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/11/3 ۱
طب مکمل Complementary Medicine Journal
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/11/3 ۸
طلوع بهداشت یزد The Journal of Toloo-e-behdasht
دوره ۲۱ - شماره ۵ 1401/10/11 1401/11/3 ۸
کنترل Journal of Control
دوره ۱۶ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/11/2 ۵
مهندسی و مدیریت انرژی Energy: Engineering and Managment
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1401/12/10 1401/11/2 ۱۰
علوم و صنایع غذایی ایران
دوره ۱۹ - شماره ۱۳۱ 1401/9/10 1401/11/2 ۳
سازه و فولاد journal of structure steel
دوره ۱۶ - شماره ۳۷ 1401/10/11 1401/11/2 ۱
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
دوره ۳۰ - شماره ۶ 1401/11/12 1401/11/2 ۵
مجله پزشکی ارومیه Urmia Medical Journal
دوره ۳۳ - شماره ۷ 1401/7/9 1401/11/2 ۱
Advanced Journal of Emergency Medicine Advanced Journal of Emergency Medicine
دوره ۷ - شماره ۱ 1401/6/10 1401/10/30 ۱۱
Physical Treatments Physical Treatments
دوره ۱۲ - شماره ۴ 1401/7/9 1401/10/30 ۲
نشریه آموزش پرستاری Journal of Nursing Education
دوره ۱۱ - شماره ۶ 1401/9/10 1401/10/30 ۲
پژوهش های معماری اسلامی Iran University of Science and Technology
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/10/29 ۱
پژوهش های مشاوره journal of counseling research
دوره ۲۱ - شماره ۸۴ 1401/9/10 1401/10/29 ۷
مطالعات تاریخ فرهنگی Cultural History Studies
دوره ۱۴ - شماره ۵۴ 1401/10/11 1401/10/29 ۱
علمی شیلات ایران Iranian Scientific Fisheries Journal
دوره ۳۱ - شماره ۵ 1401/9/10 1401/10/29 ۱
سیاست های مالی و اقتصادی Journal of Fiscal and Economic Policies
دوره ۱۰ - شماره ۳۹ 1401/9/10 1401/10/29 ۶
انرژی ایران Iranian Journal of Energy
دوره ۲۵ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/10/29 ۱
Journal of Money and Economy Money and Economy
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1401/3/11 1401/10/29 ۶
Dental Research Journal Dental Research Journal
دوره ۲۰ - شماره ۱ 1401/10/26 1401/10/29 ۱۵
Basic and Clinical Cancer Research Basic and Clinical Cancer Research
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1401/10/28 1401/10/29 ۱
نشریه پرستاری ایران Iran Journal of Nursing
دوره ۳۵ - شماره ۱۳۷ 1401/5/10 1401/10/29 ۸
مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل Journal of Ardabil University of Medical Sciences
دوره ۲۲ - شماره ۳ 1401/7/9 1401/10/29 ۳
International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research
دوره ۱۷ - شماره ۱ 1401/10/26 1401/10/29 ۸
مجله طب نظامی Journal of Military Medicine
دوره ۲۴ - شماره ۹ 1401/11/12 1401/10/29 ۸
Infection Epidemiology and Microbiology Infection Epidemiology and Microbiology
دوره ۸ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/10/27 ۹
پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
دوره ۸ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/10/27 ۵
Archives of Hygiene Sciences Archives of Hygiene Sciences
دوره ۱۱ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/10/27 ۳
تحقیقات علوم رفتاری Journal of Research in Behavioral Sciences
دوره ۲۰ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/10/27 ۱
پژوهش توانبخشی در پرستاری Journal of Rehabilitation Research in Nursing
دوره ۹ - شماره ۲ 1401/9/10 1401/10/26 ۹
Persian Journal of Acarology Persian Journal of Acarology
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1401/10/25 1401/10/26 ۶
International Journal of Aquatic Biology International Journal of Aquatic Biology
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1401/12/6 1401/10/26 ۸
Journal of Research in Health Sciences Journal of Research in Health Sciences
دوره ۲۲ - شماره ۴ 1401/10/24 1401/10/26 ۸
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Journal of Health Education and Health Promotion
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1401/12/10 1401/10/24 ۴
International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention International Journal of Musculoskeletal Pain Prevention
دوره ۸ - شماره ۱ 1401/10/11 1401/10/23 ۵
مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی و فک و دهان Journal of research in dental and maxillofacial sciences
دوره ۸ - شماره ۱ 1401/10/11 1401/10/23 ۲
مطالعات عرفانی MYSTICISM STUDIES
دوره ۱ - شماره ۳۶ 1401/10/11 1401/10/23 ۲
آموزش عالی ایران Iranian Higher Education
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1401/9/10 1401/10/23 ۶
پایش Payesh
دوره ۲۲ - شماره ۱ 1401/10/11 1401/10/23 ۱
Acta Medica Iranica Acta Medica Iranica
دوره ۶۰ - شماره ۱۱ 1401/10/20 1401/10/23 ۱۰
مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران Journal of Medical Council of Islamic Republic of Iran
دوره ۴۰ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/10/23 ۸
فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه Parseh Journal of Archaeological Studies
دوره ۶ - شماره ۲۱ 1401/9/10 1401/10/21 ۱۴
دوره ۱۷ - شماره ۱ 1401/10/11 1401/10/21 ۸
صفحه 2 از 20     
تعداد کل مقالات: ۲۹۴ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |