آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1402/2/11 1403/3/30 ۵
مبانی نظری هنرهای تجسمی
دوره ۹ - شماره ۱ 1403/2/12 1403/3/30 ۱۱
hospital practice and research hospital practice and research
دوره ۸ - شماره ۳ 1402/6/10 1403/3/30 ۸
علم زبان علم زبان
دوره ۱۱ - شماره ۱۹ 1402/12/11 1403/3/30 ۹
فصلنامه ادبیات داستانی سابق
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1402/12/11 1403/3/29 ۱۰
Biomacromolecular Journal Biomacromolecular Journal
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1403/3/12 1403/3/29 ۱
آموزش علوم دریایی
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1403/2/12 1403/3/29 ۱۶
مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی و فک و دهان Journal of research in dental and maxillofacial sciences
دوره ۹ - شماره ۲ 1403/3/12 1403/3/29 ۱۰
کیمیای هنر Kimiya-ye-Honar
دوره ۱۳ - شماره ۵۰ 1403/2/12 1403/3/29 ۶
کنترل بیولوژیک آفات و بیماری های گیاهی
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1401/12/10 1403/3/29 ۱
کارآفرینی در کشاورزی
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1403/2/12 1403/3/29 ۸
چشم انداز مدیریت صنعتی
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1403/2/12 1403/3/29 ۴
پژوهشنامه حمل و نقل
دوره ۲۱ - شماره ۲ 1403/2/12 1403/3/29 ۳۰
پژوهش های روانشناسی اجتماعی
دوره ۱۴ - شماره ۵۳ 1403/1/13 1403/3/29 ۹
پژوهش های راهبردی سیاست
دوره ۱۳ - شماره ۴۹ 1403/2/12 1403/3/29 ۷
پژوهش های تاریخی اسلام و ایران پژوهش های تاریخی اسلام و ایران
دوره ۱۷ - شماره ۳۳ 1402/9/10 1403/3/29 ۹
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
دوره ۳۲ - شماره ۱۰۹ 1403/3/12 1403/3/29 ۶
پژوهش در نشخوارکنندگان
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1402/12/11 1403/3/29 ۸
مهندسی عمران امیرکبیر AUT Journal of Civil Engineering
دوره ۵۶ - شماره ۵ 1403/4/11 1403/3/29 ۶
دوره ۵۶ - شماره ۶ 1403/5/11 1403/3/29 ۶
مهارت آموزی
دوره ۱۲ - شماره ۴۷ 1403/3/12 1403/3/29 ۱
مطالعات بیداری اسلامی
دوره ۱۲ - شماره ۴ 1402/10/11 1403/3/29 ۶
مطالعات ایرانی
دوره ۲۳ - شماره ۴۵ 1403/3/12 1403/3/29 ۲۱
مدیریت فرهنگ سازمانی
دوره ۲۲ - شماره ۲ 1403/3/12 1403/3/29 ۶
مدیریت صنعتی
دوره ۱۶ - شماره ۱ 1403/1/13 1403/3/29 ۳
مدیریت خاک و تولید پایدار
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1402/12/11 1403/3/29 ۷
فرآیند و کارکرد گیاهی
دوره ۱۳ - شماره ۶۰ 1403/2/12 1403/3/29 ۲۵
علوم آبزی پروری
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1403/2/12 1403/3/29 ۶
سیاست های مالی و اقتصادی Journal of Fiscal and Economic Policies
دوره ۱۲ - شماره ۴۵ 1403/3/12 1403/3/29 ۶
رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1403/3/12 1403/3/29 ۶
دریا فنون
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1403/2/12 1403/3/29 ۹
دانش بیماری شناسی گیاهی Plant Pathology Science
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1402/6/10 1403/3/29 ۱
جاده Road
دوره ۳۲ - شماره ۱۱۹ 1403/3/12 1403/3/29 ۳۱
تحقیقات دامپزشکی Journal of Veterinary Research
دوره ۷۹ - شماره ۲ 1403/2/12 1403/3/29 ۶
به زراعی کشاورزی Journal of Crops Improvement
دوره ۲۶ - شماره ۲ 1403/2/12 1403/3/29 ۲
اخلاق وحیانی
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1403/2/12 1403/3/29 ۶
Journal of Chemical and Petroleum Engineering Journal of Chemical and Petroleum Engineering
دوره ۵۸ - شماره ۱ 1403/3/12 1403/3/29 ۱۲
International Journal of Coastal and Offshore Engineering International Journal of Coastal and Offshore Engineering
دوره ۹ - شماره ۱ 1402/11/12 1403/3/29 ۶
Nutrition and Food Sciences Research Nutrition and Food Sciences Research
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1402/7/9 1403/3/29 ۳
Research Journal of Pharmacognosy Research Journal of Pharmacognosy
دوره ۱۱ - شماره ۳ 1403/4/11 1403/3/29 ۹
Research in Molecular Medicine Research in Molecular Medicine
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1402/2/11 1403/3/29 ۵
Journal of Medical Signals and Sensors Journal of Medical Signals and Sensors
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1403/3/27 1403/3/29 ۲
Iranian Journal of Diabetes and Obesity Iranian Journal of Diabetes and Obesity
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1403/3/12 1403/3/29 ۸
سلامت و محیط زیست Iranian Journal of Health and Environment
دوره ۱۷ - شماره ۱ 1403/3/12 1403/3/29 ۱۲
مجله مطالعات حقوق تطبیقی
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1403/3/12 1403/3/28 ۱۵
مجله دانشکده پزشکی اصفهان Journal of Isfahan Medical School
دوره ۴۲ - شماره ۷۵۸ 1403/1/13 1403/3/28 ۲
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences
دوره ۲۳ - شماره ۲ 1403/3/12 1403/3/28 ۸
علوم و فناوری فضایی
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1403/2/12 1403/3/27 ۳
علوم و صنایع غذایی ایران
دوره ۲۱ - شماره ۱۵۱ 1403/5/11 1403/3/27 ۱۵
زیست شناسی گیاهی ایران Iranian Journal of Plant Biology
دوره ۱۵ - شماره ۲ 1402/5/10 1403/3/27 ۱
صفحه 2 از 20     
تعداد کل مقالات: ۴۱۳ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |