آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
اخلاق در علوم و فناوری Ethics in Science and Technology
دوره ۱۷ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/27 ۱۰
جغرافیا و توسعه فضای شهری
دوره ۹ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/26 ۸
بوم شناسی کشاورزی
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/26 ۱۰
پایداری توسعه و محیط زیست
دوره ۳ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/3/25 ۱
علوم و فناوری دریا
دوره ۲۶ - شماره ۱۰۲ 1401/3/11 1401/3/25 ۵
اکتشاف و تولید نفت و گاز Journal of Oil and Gas EXPLORATION and PRODUCTOIN
دوره ۱۴۰۱ - شماره ۱۹۸ 1401/2/11 1401/3/25 ۱۱
اقتصاد و مدیریت شهری Journal of Urban Economics and Management
دوره ۱۱ - شماره ۴۲ 1402/3/11 1401/3/25 ۱
Iranian Journal of Microbiology Iranian Journal of Microbiology
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1401/3/23 1401/3/25 ۲۰
مجله پزشکی ارومیه Urmia Medical Journal
دوره ۳۲ - شماره ۱۲ 1400/12/10 1401/3/25 ۱
Nursing Practice Today Nursing Practice Today
دوره ۹ - شماره ۳ 1401/3/23 1401/3/24 ۵
رویش روانشناسی Rooyesh-e-Ravanshenasi
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1401/1/12 1401/3/23 ۸
Health, Spirituality and Medical Ethics Journal Health, Spirituality and Medical Ethics Journal
دوره ۸ - شماره ۴ 1401/2/11 1401/3/23 ۷
Health in Emergencies and Disasters Quarterly Health in Emergencies and Disasters Quarterly
دوره ۷ - شماره ۳ 1401/1/12 1401/3/23 ۹
Journal of Craniomaxillofacial Research Journal of Craniomaxillofacial Research
دوره ۸ - شماره ۴ 1401/3/21 1401/3/23 ۷
Journal of Research in Medical Sciences Journal of Research in Medical Sciences
دوره ۲۷ - شماره ۱۴ 1401/3/22 1401/3/23 ۷
طب کار Occupational Medicine Quarterly Journal
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/23 ۹
امداد و نجات Scientific Journal of Rescue Relief
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1401/3/11 1401/3/23 ۴
پزشکی قانونی Scientific Journal of Forensic Medicine
دوره ۲۸ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/23 ۳
مجله اقتصادی- ماهنامه بررسی مسایل و سیاستهای اقتصادی Monthly quarterly journal of economic research and policies
دوره ۲۱ - شماره ۱ 1400/2/11 1401/3/22 ۶
دوره ۲۱ - شماره ۳ 1400/4/10 1401/3/22 ۶
دوره ۲۱ - شماره ۵ 1400/6/10 1401/3/22 ۶
پیشرفت های حسابداری
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/22 ۱
ایمنی زیستی Journal of Biosafety
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/22 ۱
Journal of Artificial Intelligence and Data Mining Journal of Artificial Intelligence and Data Mining
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1401/1/12 1401/3/22 ۶
Health Education and Health Promotion Health Education and Health Promotion
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/3/22 ۴
Practice in Clinical Psychology Practice in Clinical Psychology
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1401/1/12 1401/3/22 ۷
مجله علوم پزشکی رازی Razi Journal of Medical Sciences
دوره ۲۹ - شماره ۵ 1401/5/10 1401/3/22 ۱
تعلیم و تربیت
دوره ۳۸ - شماره ۱ 1401/3/11 1401/3/21 ۸
مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل Journal of Ardabil University of Medical Sciences
دوره ۲۱ - شماره ۲ 1400/4/10 1401/3/20 ۱
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی Critical Studies in Text and Programs Of Human Science
دوره ۲۲ - شماره ۲ 1401/1/12 1401/3/19 ۱۸
دانش پیشگیری و مدیریت بحران Journal of Tehran Disaster Management and Mitigation Organization
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/19 ۷
بوم شناسی کاربردی Iranian Journal of Applied Ecology
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1400/12/10 1401/3/19 ۶
نشریه بین المللی مهندسی صنایع و تحقیقات تولید International Journal of Industrial Engineering and Productional Research-
دوره ۳۳ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/3/19 ۱
Iranian Journal of Public Health Iranian Journal of Public Health
دوره ۵۱ - شماره ۶ 1401/3/18 1401/3/19 ۳۱
Acta Medica Iranica Acta Medica Iranica
دوره ۶۰ - شماره ۵ 1401/3/18 1401/3/19 ۱۰
فیض Journal of Kashan University of Medical Sciences
دوره ۲۶ - شماره ۳ 1401/2/11 1401/3/19 ۱
تولید محصولات زراعی و باغی Journal of Crop production and processing
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/18 ۷
برنامه ریزی و بودجه The Journal of Planning and Budgeting
دوره ۲۷ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/3/18 ۴
Iranian Journal of Health Sciences Iranian Journal of Health Sciences
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/3/18 ۴
International Journal of Molecular and Cellular Medicine International Journal of Molecular and Cellular Medicine
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1401/3/11 1401/3/18 ۱
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism
دوره ۲۳ - شماره ۳ 1400/6/10 1401/3/18 ۷
مجله مهارت ها و مراقبتهای بالینی Journal of clinical care and skills
دوره ۳ - شماره ۲ 1401/3/11 1401/3/17 ۴
تحقیقات موتور The Journal of Engine Research
دوره ۶۶ - شماره ۶۶ 1401/2/11 1401/3/17 ۳
Basic and Clinical Neuroscience Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1401/2/11 1401/3/17 ۱۳
Iranian Journal of Toxicology Iranian Journal of Toxicology
دوره ۱۶ - شماره ۳ 1401/4/10 1401/3/17 ۸
روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology
دوره ۲۸ - شماره ۱ 1401/1/12 1401/3/17 ۱۰
هنرهای صناعی اسلامی Journal of Islamic Handicrafts Arts
دوره ۶ - شماره ۱ 1401/4/10 1401/3/16 ۵
مهندسی مکانیک مدرس
دوره ۲۲ - شماره ۷ 1401/4/10 1401/3/16 ۳
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی Scientific Journal of Education Strategies in Medical Sciences
دوره ۱۵ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/3/15 ۱۰
فصلنامه سلامت روان کودک Quarterly Journal of Child Mental Health
دوره ۹ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/3/13 ۱
صفحه 2 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۲۷ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |