آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مجله تحقیقات سلامت Journal of Community Health Resaerch
دوره ۱۱ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/6/22 ۱
طب کار Occupational Medicine Quarterly Journal
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/22 ۸
مدیریت شهری Urban Management
دوره ۲۱ - شماره ۶۶ 1401/3/11 1401/6/21 ۵
مجله علوم اعصاب شفای خاتم The Neuroscience Journal of Shafaye Khatam
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1401/4/10 1401/6/21 ۱
مدیریت ارتقای سلامت Journal of Health Promotion Management
دوره ۱۱ - شماره ۵ 1401/7/9 1401/6/21 ۴
Caspian Journal of Internal Medicine Caspian Journal of Internal Medicine
دوره ۱۳ - شماره ۴ 1401/6/10 1401/6/21 ۵
رویش روانشناسی Rooyesh-e-Ravanshenasi
دوره ۱۱ - شماره ۵ 1401/5/10 1401/6/20 ۷
تاریخ و فرهنگ
دوره ۵۳ - شماره ۱ 1400/5/10 1401/6/20 ۶
Journal of Seismology and Earthquake Engineering Journal of Seismology and Earthquake Engineering
دوره ۲۲ - شماره ۳ 1399/6/11 1401/6/20 ۶
Health Education and Health Promotion Health Education and Health Promotion
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1401/6/10 1401/6/20 ۳
نشریه پرستاری ایران Iran Journal of Nursing
دوره ۳۵ - شماره ۱۳۶ 1401/3/11 1401/6/20 ۶
مجله سلامت و بهداشت Journal of health and Care
دوره ۱۳ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/18 ۳
رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی New Trends in Sport Management
دوره ۱۰ - شماره ۳۷ 1401/6/10 1401/6/17 ۲
آموزش عالی ایران Iranian Higher Education
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1400/6/10 1401/6/17 ۷
توسعه آموزش در علوم پزشکی Journal of Medical Education Development
دوره ۱۵ - شماره ۴۶ 1401/6/10 1401/6/17 ۱
Journal of Petroleum Science and Technology Journal of Petroleum Science and Technology
دوره ۱۱ - شماره ۴ 1400/7/9 1401/6/16 ۶
Journal of Family and Reproductive Health Journal of Family and Reproductive Health
دوره ۱۶ - شماره ۳ 1401/6/15 1401/6/16 ۱۰
Medical Laboratory Journal Medical Laboratory Journal
دوره ۱۶ - شماره ۶ 1401/8/10 1401/6/16 ۲
مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research
دوره ۲۰ - شماره ۱ 1401/3/11 1401/6/16 ۳
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین The Journal of Qazvin University of Medical Sciences
دوره ۲۵ - شماره ۴ 1400/9/10 1401/6/16 ۲
اقتصاد و توسعه کشاورزی Agricultural Economics and Development
دوره ۳۶ - شماره ۲ 1401/5/10 1401/6/15 ۷
طب مکمل Complementary Medicine Journal
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/15 ۷
تحقیقات نظام سلامت Journal of Health System Research
دوره ۱۸ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/6/15 ۱۰
حقوق پزشکی Journal of Medical Law
دوره ۱۶ - شماره Special Issue on Legal Developments 1401/6/10 1401/6/15 ۱
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
دوره ۳۲ - شماره ۲۱۲ 1401/6/10 1401/6/15 ۱۷
Iranian Journal of Parasitology Iranian Journal of Parasitology
دوره ۱۷ - شماره ۳ 1401/6/14 1401/6/15 ۲۱
مهندسی اکوسیستم بیابان Desert Ecosystem Engineering Journal
دوره ۱۱ - شماره ۳۵ 1401/6/10 1401/6/14 ۵
اقتصاد فضا و توسعه روستایی
دوره ۱۱ - شماره ۴۰ 1401/6/10 1401/6/14 ۱۲
Iranian Journal of Public Health Iranian Journal of Public Health
دوره ۵۱ - شماره ۹ 1401/6/12 1401/6/14 ۲۸
Journal of Arthropod-Borne Diseases Journal of Arthropod-Borne Diseases
دوره ۱۵ - شماره ۴ 1401/6/13 1401/6/14 ۸
تولید محصولات زراعی و باغی Journal of Crop production and processing
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/6/13 ۱۰
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Journal of Health Education and Health Promotion
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/6/13 ۷
Journal of Research and Health Journal of Research and Health
دوره ۱۲ - شماره ۵ 1401/5/10 1401/6/13 ۸
Journal of Research in Medical Sciences Journal of Research in Medical Sciences
دوره ۲۷ - شماره ۱۷ 1401/6/12 1401/6/13 ۷
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences
دوره ۲۱ - شماره ۵ 1401/6/10 1401/6/13 ۸
مهارت آموزی
دوره ۱۰ - شماره ۳۸ 1400/12/10 1401/6/12 ۲
روش‌ شناسی علوم انسانی
دوره ۲۸ - شماره ۱۱۱ 1401/3/11 1401/6/12 ۶
مهندسی و مدیریت انرژی Energy: Engineering and Managment
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1401/5/10 1401/6/11 ۱۰
مهندسی مکانیک مدرس
دوره ۲۲ - شماره ۹ 1401/6/10 1401/6/11 ۴
مطالعات زبان و ترجمه
دوره ۵۵ - شماره ۴ 1401/10/11 1401/6/11 ۷
Iranian Journal of Blood and Cancer Iranian Journal of Blood and Cancer
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1401/3/11 1401/6/11 ۸
حسابداری مالی quarterly financial accounting
دوره ۱۳ - شماره ۵۲ 1400/9/10 1401/6/10 ۱
تحقیقات موتور The Journal of Engine Research
دوره ۶۸ - شماره ۶۸ 1401/7/9 1401/6/10 ۶
دوره ۶۹ - شماره ۶۹ 1401/9/10 1401/6/10 ۴
تاریخ و فرهنگ
دوره ۵۲ - شماره ۲ 1399/10/12 1401/6/10 ۶
Middle East Journal of Digestive Diseases Middle East Journal of Digestive Diseases
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1401/6/8 1401/6/10 ۱۳
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران Tehran University Medical Journal
دوره ۸۰ - شماره ۶ 1401/6/10 1401/6/10 ۸
مجله پزشکی ارومیه Urmia Medical Journal
دوره ۳۳ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/6/10 ۱
مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان Journal of Guilan University of Medical Sciences
دوره ۳۱ - شماره ۳ 1401/7/9 1401/6/10 ۷
جغرافیا و توسعه ناحیه ای
دوره ۲۰ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/6/9 ۱
صفحه 2 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۲۸ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |