آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
تحقیقات نظام سلامت Journal of Health System Research
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1396/7/15 1399/4/17 ۲۱
دوره ۱۳ - شماره ۴ 1396/10/14 1399/4/17 ۲۱
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1397/1/15 1399/4/17 ۲۱
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1397/4/14 1399/4/17 ۲۱
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1397/7/15 1399/4/17 ۲۱
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1397/10/15 1399/4/17 ۱۱
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1398/4/31 1399/4/17 ۱۰
دوره ۱۵ - شماره ۲ 1398/7/1 1399/4/17 ۱۰
دوره ۱۵ - شماره ۳ 1398/10/24 1399/4/17 ۱۰
دوره ۱۵ - شماره ۴ 1398/11/1 1399/4/17 ۱۰
اقیانوس شناسی Journal of Oceanography
دوره ۱۱ - شماره ۴۱ 1399/2/12 1399/4/13 ۰
Caspian Journal of Enviromental Sciences Caspian Journal of Enviromental Sciences
دوره ۱۸ - شماره ۳ 1399/4/11 1399/4/13 ۸
Analytical and Bioanalytical Electrochemistry Analytical and Bioanalytical Electrochemistry
دوره ۱۲ - شماره ۶ 1399/3/12 1399/4/13 ۱۰
International Journal of Health Policy and Management International Journal of Health Policy and Management
دوره ۹ - شماره ۸ 1399/5/11 1399/4/13 ۸
Iranian Journal of Diabetes and Obesity Iranian Journal of Diabetes and Obesity
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/4/13 ۰
International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research International Journal of Hematology-Oncology and Stem Cell Research
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1399/4/12 1399/4/13 ۸
مهار زیستی در گیاه پزشکی
دوره ۷ - شماره ۲ 1398/11/12 1399/4/11 ۱
مطالعات پژوهشی راهور
دوره ۱۳۹۹ - شماره ۳۲ 1399/3/12 1399/4/11 ۴
مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی
دوره ۱۱ - شماره ۴ 1398/6/10 1399/4/11 ۶
مطالعات راهبردی ورزش و جوانان
دوره ۱۲ - شماره ۱۹ 1392/1/12 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۲ - شماره ۲۰ 1392/5/10 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۲ - شماره ۲۱ 1392/8/10 1399/4/11 ۸
دوره ۱۲ - شماره ۲۲ 1392/11/12 1399/4/11 ۹
دوره ۱۳ - شماره ۲۳ 1393/2/11 1399/4/11 ۱۰
دوره ۱۳ - شماره ۲۴ 1393/5/10 1399/4/11 ۱۰
دوره ۱۳ - شماره ۲۵ 1393/8/10 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۳ - شماره ۲۶ 1393/11/12 1399/4/11 ۱۰
دوره ۱۴ - شماره ۲۷ 1394/3/11 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۴ - شماره ۲۸ 1394/6/10 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۴ - شماره ۲۹ 1394/9/10 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۴ - شماره ۳۰ 1394/11/12 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۵ - شماره ۳۱ 1395/2/12 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۵ - شماره ۳۲ 1395/5/11 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۵ - شماره ۳۳ 1395/8/11 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۵ - شماره ۳۴ 1395/9/11 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۶ - شماره ۳۵ 1396/2/11 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۶ - شماره ۳۶ 1396/5/10 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۶ - شماره ۳۷ 1396/8/10 1399/4/11 ۱۲
دوره ۱۶ - شماره ۳۸ 1396/11/12 1399/4/11 ۱۴
دوره ۱۷ - شماره ۳۹ 1397/2/11 1399/4/11 ۱۴
دوره ۱۷ - شماره ۴۰ 1397/5/10 1399/4/11 ۱۴
دوره ۱۷ - شماره ۴۱ 1397/8/10 1399/4/11 ۱۴
دوره ۱۷ - شماره ۴۲ 1397/11/12 1399/4/11 ۱۴
دوره ۱۸ - شماره ۴۳ 1398/2/11 1399/4/11 ۱۵
دوره ۱۸ - شماره ۴۴ 1398/5/10 1399/4/11 ۱۵
دوره ۱۸ - شماره ۴۵ 1398/9/10 1399/4/11 ۱۶
مطالعات راهبردی زنان
دوره ۲۲ - شماره ۸۵(پاییز۱۳۹۸) 1398/8/10 1399/4/11 ۷
مطالعات تفسیری
دوره ۱۱ - شماره ۴۱ 1398/12/11 1399/4/11 ۱۲
علوم زیستی ورزشی
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1399/2/12 1399/4/11 ۸
سیاست های مالی و اقتصادی Journal of Fiscal and Economic Policies
دوره ۷ - شماره ۲۸ 1399/12/11 1399/4/11 ۷
صفحه 4 از 20     
تعداد کل مقالات: ۵۶۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |