آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
اقتصاد کشاورزی و توسعه Agriculture Economy and Development
دوره ۳۱ - شماره ۲ 1402/6/10 1402/7/5 ۸
اعتیاد پژوهی Research on Addiction
دوره ۱۷ - شماره ۶۹ 1402/9/10 1402/7/5 ۲
آبخیزداری ایران Iranian Journal of Watershed Management ScienceandEngineering
دوره ۱۷ - شماره ۶۱ 1402/6/10 1402/7/5 ۷
Journal of Computational and Applied Research in Mechanial Engineering - JCARME Journal of Computational and Applied Research in Mechanical Engineering - JCARME
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1402/6/10 1402/7/5 ۱۰
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications International Journal of Nonlinear Analysis and Applications
دوره ۱۴ - شماره ۸ 1402/5/10 1402/7/5 ۳۰
Quran and Medicine Quran and Medicine
دوره ۷ - شماره ۵ 1401/9/10 1402/7/5 ۳
طب سنتی اسلام و ایران Journal of Islamic and Iranian Taditional Medicine
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1402/6/10 1402/7/5 ۲
Iranian Rehabilitation Journal Iranian Rehabilitation Journal
دوره ۲۱ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/5 ۱۹
دین و سلامت Religion and Health
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1402/6/10 1402/7/3 ۷
جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1402/6/10 1402/7/3 ۲
مجله کاربردسنجش از دور
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1402/6/10 1402/7/3 ۳
Iranian Journal of Parasitology Iranian Journal of Parasitology
دوره ۱۸ - شماره ۳ 1402/6/31 1402/7/3 ۱۶
International Journal of Radiation Research International Journal of Radiation Research
دوره ۲۱ - شماره ۴ 1402/7/9 1402/7/3 ۳
Iranian Journal of Otorhinolaryngology Iranian Journal of Otorhinolaryngology
دوره ۳۵ - شماره ۵ 1402/6/10 1402/7/3 ۸
اندیشه شهر سازی
دوره ۱ - شماره ۲ 1402/5/10 1402/7/2 ۲
پژوهش های تعلیم و تربیت اسلامی
دوره ۹ - شماره ۱ 1402/6/10 1402/7/2 ۶
مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت Management strategies in health system
دوره ۸ - شماره ۲ 1402/6/10 1402/7/2 ۸
پژوهه باستان سنجی Journal of research on archaeometry
دوره ۹ - شماره ۲ 1402/9/10 1402/7/2 ۴
مجله علوم پزشکی صدرا Sadra Medical Sciences Journal
دوره ۱۱ - شماره ۳ 1402/3/11 1402/7/2 ۹
ژنتیک نوین
دوره ۱۸ - شماره ۲ 1402/7/9 1402/7/2 ۱۱
پژوهش و نوآوری در علوم و صنایع غذایی
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1402/5/10 1402/7/2 ۸
پژوهش های علوم و فناوری چوب و جنگل
دوره ۳۰ - شماره ۲ 1402/2/11 1402/7/2 ۸
پژوهش های روستایی Journal of Rural Research
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1402/5/10 1402/7/2 ۱۰
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
دوره ۳۱ - شماره ۱۰۶ 1402/6/10 1402/7/2 ۲
نوآوری های آموزشی
دوره ۲۲ - شماره ۲ 1402/3/11 1402/7/2 ۸
مهارت آموزی
دوره ۱۱ - شماره ۴۴ 1402/6/10 1402/7/2 ۹
مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
دوره ۱۴ - شماره ۲۷ 1402/5/10 1402/7/2 ۱۲
مدیریت فرهنگ سازمانی
دوره ۲۱ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/2 ۴
محیط زیست طبیعی
دوره ۷۶ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/2 ۱۳
علوم گیاهان زراعی ایران
دوره ۵۴ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/2 ۱
علوم و فناوری دریا
دوره ۲۷ - شماره ۱۰۶ 1402/6/10 1402/7/2 ۸
علوم زمین
دوره ۳۳ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/2 ۱۵
علوم دامی ایران
دوره ۵۴ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/2 ۸
علوم دامی
دوره ۳۶ - شماره ۱۳۹ 1402/5/10 1402/7/2 ۱۰
سیاست های مالی و اقتصادی Journal of Fiscal and Economic Policies
دوره ۱۱ - شماره ۴۲ 1402/6/10 1402/7/2 ۲
زیست شناسی جانوری تجربی
دوره ۱۱ - شماره ۴ 1402/2/11 1402/7/2 ۱۰
زبان و ادب فارسی
دوره ۷۶ - شماره ۲۴۷ 1402/5/10 1402/7/2 ۱۲
دریا فنون
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1402/5/10 1402/7/2 ۹
دانش حسابداری مالی Accounting Empirical Research of Financial
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1402/3/11 1402/7/2 ۲
حفاظت زیست بوم گیاهان Journal of Plant Ecosystem Conservation
دوره ۱۱ - شماره ۲۲ 1402/6/10 1402/7/2 ۱۷
جغرافیا و پایداری محیط Geography and Sustainability of Environment
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/2 ۷
توسعه کارآفرینی Journal of Entrepreneurship Development
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1402/6/10 1402/7/2 ۶
تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
دوره ۳۹ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/2 ۱۱
تحقیق در عملیات در کاربردهای آن Journal of Operational Research in Its Applications
دوره ۲۰ - شماره ۳ 1402/6/10 1402/7/2 ۷
بهداشت مواد غذایی Food Hygiene
دوره ۱۳ - شماره ۲ (۵۰) تابستان 1402/5/10 1402/7/2 ۴
برنامه ریزی و آمایش فضا The Scientific Research Journals Spatial Planning
دوره ۲۷ - شماره ۲ 1402/7/9 1402/7/2 ۱
باغ نظر The Scientific Journal of Bagh-I-Nazar
دوره ۲۰ - شماره ۱۲۴ 1402/6/10 1402/7/2 ۶
انرژی های تجدیدپذیر و نو
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1402/6/10 1402/7/2 ۱۵
اقتصاد انرژی ایران Journal of Irainian Energy Economics
دوره ۱۱ - شماره ۴۴ 1401/6/10 1402/7/2 ۶
اخلاق وحیانی
دوره ۱۳ - شماره ۲ 1402/5/10 1402/7/2 ۶
صفحه 3 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۹۷ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |