آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
زیست شناسی جانوری تجربی
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1402/11/12 1403/3/27 ۷
زمین شناسی اقتصادی
دوره ۱۶ - شماره ۱ 1403/2/12 1403/3/27 ۶
جغرافیا و آمایش شهری منطقه ای Geography and Territorial Spatial Arrangement
دوره ۱۴ - شماره ۵۱ 1403/2/12 1403/3/26 ۸
تحقیقات بازاریابی نوین New Marketing Research Journal
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1403/2/12 1403/3/26 ۱
تحقیقات آفات گیاهی Plant Pests Research
دوره ۱۴ - شماره ۱ 1403/2/12 1403/3/26 ۷
Veterinary Research Forum Veterinary Research Forum
دوره ۱۵ - شماره ۶ 1403/3/12 1403/3/26 ۸
Religious Inquiries Religious Inquiries
دوره ۲۵ - شماره ۱ 1403/3/12 1403/3/26 ۹
Iranian Journal of Veterinary Medicine Iranian Journal of Veterinary Medicine
دوره ۱۸ - شماره ۳ 1403/4/11 1403/3/26 ۱۵
Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell Iranian Journal of Hydrogen and Fuel Cell
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1403/3/12 1403/3/26 ۴
Journal of Holistic Nursing and Midwifery Journal of Holistic Nursing and Midwifery
دوره ۳۴ - شماره ۳ 1403/3/12 1403/3/26 ۱۰
Iranian Journal of Public Health Iranian Journal of Public Health
دوره ۵۳ - شماره ۶ 1403/3/22 1403/3/26 ۲۵
Journal of Arthropod-Borne Diseases Journal of Arthropod-Borne Diseases
دوره ۱۸ - شماره ۱ 1403/3/12 1403/3/26 ۸
مجله اپیدمیولوژی ایران Iranian Journal of Epidemiology
دوره ۱۹ - شماره ۴ 1402/12/11 1403/3/26 ۷
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
دوره ۳۲ - شماره ۲ 1403/3/12 1403/3/25 ۲
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism
دوره ۲۵ - شماره ۳ 1402/6/10 1403/3/25 ۹
طب داخلی روز Internal Medicine Today
دوره ۲۹ - شماره ۲ 1401/12/10 1403/3/25 ۲
Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1403/2/30 1403/3/24 ۵
دوره ۲۹ - شماره ۲ 1401/12/10 1403/3/24 ۲
دوره ۲۶ - شماره ۶ 1402/11/12 1403/3/24 ۶
Infection Epidemiology and Microbiology Infection Epidemiology and Microbiology
دوره ۱۰ - شماره ۲ 1403/3/12 1403/3/24 ۸
Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology Advanced Research in Microbial Metabolite and Technology
دوره ۶ - شماره ۲ 1402/8/10 1403/3/24 ۵
تنش‌های محیطی در علوم زراعی
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1403/3/12 1403/3/24 ۱۳
پژوهش های معلم
دوره ۱۰ - شماره ۳۷ 1403/2/12 1403/3/24 ۲
مطالعات رسانه های نوین
دوره ۹ - شماره ۳۶ 1402/9/10 1403/3/24 ۱۰
تحقیقات سامانه ها و مکانیزاسیون کشاورزی (تحقیقات مهندسی کشاورزی سابق)
دوره ۲۴ - شماره ۸۶ 1403/5/11 1403/3/24 ۴
Iranian J. of Fisheries Science
دوره ۲۳ - شماره ۵ 1403/6/11 1403/3/24 ۱
مجله بین المللی زیست و زیست پزشکی International biological and biomedical journal
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1402/11/12 1403/3/23 ۳
نشریه روشهای عددی در مهندسی عمران Numerical Methods in Civil Engineering
دوره ۸ - شماره ۴ 1403/3/12 1403/3/23 ۱
فصلنامه تحقیقات بیماریهای گیاهی
دوره ۷ - شماره ۱ 1403/2/12 1403/3/23 ۲
گیاه پزشکی
دوره ۴۷ - شماره ۱ 1403/2/12 1403/3/23 ۱
پژوهش های تولید گیاهی
دوره ۳۱ - شماره ۱ 1402/12/11 1403/3/23 ۱۱
پژوهش آب در کشاورزی
دوره ۲۶ - شماره ۴ 1391/10/12 1403/3/23 ۱۲
مواد پیشرفته و پوششهای نوین
دوره ۱۲ - شماره ۴۶ 1402/8/10 1403/3/23 ۱
مهندسی حمل و نقل مهندسی حمل و نقل
دوره ۱۵ - شماره ۳ 1402/12/11 1403/3/23 ۱۰
مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1402/12/11 1403/3/23 ۸
مدیریت نظامی
دوره ۲۴ - شماره ۹۳ 1403/2/12 1403/3/23 ۶
علوم و مهندسی آبیاری
دوره ۴۷ - شماره ۱ 1403/2/12 1403/3/23 ۸
علوم باغبانی ایران
دوره ۵۵ - شماره ۱ 1403/2/12 1403/3/23 ۲
روش ها و مدل های روان شناختی
دوره ۱۵ - شماره ۵۵ 1403/1/13 1403/3/23 ۶
رهیافت
دوره ۱۹ - شماره ۴۵ 1388/10/11 1403/3/23 ۱۴
دوره ۳۳ - شماره ۱ 1402/1/12 1403/3/23 ۵
دوره ۳۳ - شماره ۲ 1402/4/10 1403/3/23 ۶
دامپزشکی ایران Iranian Veterinary Journal
دوره ۲۰ - شماره ۱ 1403/3/12 1403/3/23 ۱۲
حفاظت گیاهان
دوره ۳۸ - شماره ۱ 1402/12/11 1403/3/23 ۸
تعلیم و تربیت
دوره ۴۰ - شماره ۱ 1403/3/12 1403/3/23 ۱۲
الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه
دوره ۲۰ - شماره ۷۰ 1403/2/12 1403/3/23 ۱۰
اقتصاد انرژی ایران Journal of Irainian Energy Economics
دوره ۱۳ - شماره ۴۹ 1403/2/12 1403/3/23 ۶
Molecular Biology Research Communications Molecular Biology Research Communications
دوره ۱۳ - شماره ۳ 1403/6/11 1403/3/23 ۸
Iranian Journal of Fisheries Sciences Iranian Journal of Fisheries Sciences
دوره ۲۳ - شماره ۵ 1403/5/11 1403/3/23 ۱
International Journal of Nonlinear Analysis and Applications International Journal of Nonlinear Analysis and Applications
دوره ۱۵ - شماره ۹ 1403/6/11 1403/3/23 ۳۰
صفحه 3 از 20     
تعداد کل مقالات: ۳۶۷ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |