آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
پژوهش های تولیدات دامی Research on Animal Production
دوره ۱۳ - شماره ۳۸ 1401/9/10 1401/9/14 ۲۰
علوم آب و خاک
دوره ۲۶ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/9/14 ۸
رویش روانشناسی Rooyesh-e-Ravanshenasi
دوره ۱۱ - شماره ۷ 1401/7/9 1401/9/14 ۹
انجمن مهندسی صوتیات ایران Journal of Acoustical Engineering Society of Iran
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1401/6/10 1401/9/14 ۹
Iranian Journal of Parasitology Iranian Journal of Parasitology
دوره ۱۷ - شماره ۴ 1401/9/13 1401/9/14 ۱۷
مجله دیابت و متابولیسم ایران Iranian Journal of Diabetes and Metabolism
دوره ۲۲ - شماره ۴ 1401/8/10 1401/9/14 ۶
فیض Journal of Kashan University of Medical Sciences
دوره ۲۶ - شماره ۶ 1401/9/10 1401/9/14 ۱
Iranian Journal of Diabetes and Obesity Iranian Journal of Diabetes and Obesity
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1401/8/10 1401/9/12 ۸
پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز journal of watershed management research
دوره ۱۳ - شماره ۲۶ 1401/9/10 1401/9/11 ۱۹
علوم و صنایع غذایی ایران
دوره ۱۹ - شماره ۱۳۰ 1401/9/10 1401/9/11 ۱
نشریه بین المللی مهندسی معماری و شهرسازی International Journal of Architectural Engineering and Urban Planning
دوره ۳۳ - شماره ۱ 1401/12/10 1401/9/11 ۳
مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد The Journal of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences
دوره ۳۰ - شماره ۹ 1401/9/10 1401/9/11 ۸
مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل Journal of Babol University of Medical Sciences
دوره ۲۵ - شماره ۱ 1401/12/10 1401/9/11 ۱
مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان Journal of Rafsanjan University of Medical Sciences
دوره ۲۱ - شماره ۸ 1401/8/10 1401/9/11 ۱
بوم شناسی جنگل های ایران Iranian forest ecology journal
دوره ۱۰ - شماره ۲۰ 1401/8/10 1401/9/9 ۲۰
Physical Treatments Physical Treatments
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1401/4/10 1401/9/9 ۲
مهارت آموزی
دوره ۱۱ - شماره ۴۱ 1401/8/10 1401/9/7 ۴
رویکردهای نوین در مدیریت ورزشی New Trends in Sport Management
دوره ۱۰ - شماره ۳۸ 1401/9/10 1401/9/7 ۱۱
Journal of Food Quality and Hazards Control Journal of Food Quality and Hazards Control
دوره ۹ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/9/7 ۸
مجله بین المللی اخلاق و جامعه International Journal of Ethics and Society
دوره ۴ - شماره ۳ 1401/8/10 1401/9/6 ۸
فصلنامه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت ایران Journal of Health Education and Health Promotion
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/9/6 ۲
Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal Preventive Care in Nursing and Midwifery Journal
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1401/12/10 1401/9/6 ۳
نشریه آموزش پرستاری Journal of Nursing Education
دوره ۱۱ - شماره ۵ 1401/9/10 1401/9/6 ۸
مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا Scienttific Journal of Hamadan Nursing and Midwifery Faculty
دوره ۳۰ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/9/6 ۴
مطالعات تاریخ اسلام
دوره ۱۴ - شماره ۵۵ 1401/9/10 1401/9/4 ۱
فرآیند و کارکرد گیاهی
دوره ۱۱ - شماره ۵۰ 1401/9/10 1401/9/4 ۲۰
سد و نیروگاه برق آبی J. Dam. Hydroelec. Powerplant
دوره ۹ - شماره ۳۲ 1401/8/10 1401/9/4 ۷
تعلیم و تربیت
دوره ۳۸ - شماره ۳ 1401/8/10 1401/9/4 ۹
اخلاق در علوم و فناوری Ethics in Science and Technology
دوره ۱۷ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/9/4 ۲۶
مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل Journal of Ardabil University of Medical Sciences
دوره ۲۲ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/9/4 ۶
Iranian Journal of Blood and Cancer Iranian Journal of Blood and Cancer
دوره ۱۴ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/9/4 ۶
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
دوره ۳۰ - شماره ۵ 1401/9/10 1401/9/4 ۳
تازه های پژوهشی روان تنی Current Psychosomatic Research
دوره ۱ - شماره ۱ 1401/7/9 1401/9/3 ۵
مجله بین المللی اخلاق و جامعه International Journal of Ethics and Society
دوره ۱ - شماره ۱ 1398/2/11 1401/9/3 ۸
دوره ۱ - شماره ۲ 1398/6/10 1401/9/3 ۸
دوره ۱ - شماره ۳ 1398/9/10 1401/9/3 ۷
دوره ۱ - شماره ۴ 1398/11/12 1401/9/3 ۶
دوره ۲ - شماره ۱ 1399/3/12 1401/9/3 ۶
دوره ۲ - شماره ۲ 1399/5/11 1401/9/3 ۶
دوره ۲ - شماره ۳ 1399/8/11 1401/9/3 ۶
دوره ۲ - شماره ۴ 1399/11/13 1401/9/3 ۶
دوره ۳ - شماره ۱ 1400/1/12 1401/9/3 ۸
دوره ۳ - شماره ۲ 1400/5/10 1401/9/3 ۸
دوره ۳ - شماره ۳ 1400/8/10 1401/9/3 ۸
دوره ۳ - شماره ۴ 1400/11/12 1401/9/3 ۸
دوره ۴ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/9/3 ۹
دوره ۴ - شماره ۲ 1401/5/10 1401/9/3 ۱۰
International Journal of Motor Control and Learning International Journal of Motor Control and Learning
دوره ۱ - شماره ۱ 1398/5/10 1401/9/3 ۶
دوره ۱ - شماره ۲ 1398/8/10 1401/9/3 ۶
دوره ۲ - شماره ۱ 1398/11/12 1401/9/3 ۶
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۸۶ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |