آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
فرهنگ در دانشگاه اسلامی
دوره ۱۲ - شماره ۴۲ 1401/2/11 1401/5/25 ۱۲
سیاست های مالی و اقتصادی Journal of Fiscal and Economic Policies
دوره ۱۰ - شماره ۳۸ 1401/6/10 1401/5/25 ۲
Journal of Agricultural Science and Technology Journal of Agricultural Science and Technology
دوره ۲۴ - شماره ۵ 1401/6/10 1401/5/25 ۵
ماشین های کشاورزی
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1401/6/10 1401/5/24 ۱۲
World Journal of Plastic Surgery World Journal of Plastic Surgery
دوره ۱۱ - شماره ۳ 1401/5/10 1401/5/24 ۱
Iranian Journal of Microbiology Iranian Journal of Microbiology
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1401/5/23 1401/5/24 ۲۱
تربیت اسلامی Journal of Islamic Education
دوره ۱۷ - شماره ۴۰ 1401/3/11 1401/5/23 ۶
Archives of Anesthesiology and Critical Care Archives of Anesthesiology and Critical Care
دوره ۸ - شماره ۴ 1401/5/7 1401/5/23 ۱۶
Health in Emergencies and Disasters Quarterly Health in Emergencies and Disasters Quarterly
دوره ۷ - شماره ۴ 1401/4/10 1401/5/23 ۳
Practice in Clinical Psychology Practice in Clinical Psychology
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1401/4/10 1401/5/23 ۶
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences
دوره ۲۰ - شماره ۲ 1401/2/11 1401/5/23 ۱
مجله علوم پزشکی رازی Razi Journal of Medical Sciences
دوره ۲۹ - شماره ۷ 1401/7/9 1401/5/23 ۱
Iranian Journal of Public Health Iranian Journal of Public Health
دوره ۵۱ - شماره ۸ 1401/5/20 1401/5/21 ۲۸
مجلس و راهبرد
دوره ۲۹ - شماره ۱۱۰ 1401/3/11 1401/5/20 ۹
علوم و فناوری جوشکاری ایران IRANIAN JOURNAL OF Science and Technology of Welding
دوره ۸ - شماره ۱ 1401/5/10 1401/5/20 ۹
مدیریت پرستاری Quarterly Journal of Nersing Management
دوره ۱۱ - شماره ۲ 1401/5/10 1401/5/20 ۱
Journal of Pediatrics Review Journal of Pediatrics Review
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1401/7/9 1401/5/20 ۱۰
Journal of Modern Rehabilitation Journal of Modern Rehabilitation
دوره ۱۶ - شماره ۳ 1401/4/10 1401/5/19 ۱۰
تازه های علوم شناختی Advances in Cognitive Science
دوره ۲۴ - شماره ۳ 1401/5/10 1401/5/19 ۹
رفاه‌اجتماعی‌
دوره ۲۲ - شماره ۸۵ 1401/5/10 1401/5/18 ۹
علوم و صنایع غذایی ایران
دوره ۱۹ - شماره ۱۲۶ 1401/5/10 1401/5/17 ۱
علم و مهندسی سرامیک Iranian Journal of Ceramic Science and Engineering
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1401/2/11 1401/5/16 ۷
سازه و فولاد journal of structure steel
دوره ۱۶ - شماره ۳۵ 1401/5/10 1401/5/16 ۱
Journal of Biostatistics and Epidemiology Journal of Biostatistics and Epidemiology
دوره ۸ - شماره ۲ 1401/5/10 1401/5/15 ۹
راهبردهای آموزش در علوم پزشکی Scientific Journal of Education Strategies in Medical Sciences
دوره ۱۵ - شماره ۳ 1401/5/10 1401/5/15 ۴
International Journal of Aquatic Biology International Journal of Aquatic Biology
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1401/4/4 1401/5/14 ۲
اقتصاد و مدیریت شهری Journal of Urban Economics and Management
دوره ۱۰ - شماره ۳۹ 1401/6/10 1401/5/13 ۱
پیاورد سلامت Journal of Payavard Salamat
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1401/5/10 1401/5/13 ۲
مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران Journal of Mazandaran University of Medical Sciences
دوره ۳۲ - شماره ۲۱۱ 1401/5/10 1401/5/13 ۱۵
Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research
دوره ۲۷ - شماره ۴ 1401/5/12 1401/5/13 ۷
مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران Tehran University Medical Journal
دوره ۸۰ - شماره ۴ 1401/4/10 1401/5/13 ۱۰
فرآیند و کارکرد گیاهی
دوره ۱۱ - شماره ۴۹ 1401/5/10 1401/5/12 ۷
ARYA Atherosclerosis ARYA Atherosclerosis
دوره ۱۸ - شماره July 1401/4/10 1401/5/12 ۲
فیض Journal of Kashan University of Medical Sciences
دوره ۲۶ - شماره ۴ 1401/5/10 1401/5/12 ۴
Basic and Clinical Neuroscience Basic and Clinical Neuroscience
دوره ۱۳ - شماره ۴ 1401/4/10 1401/5/11 ۱۲
مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران Iranian Journal of Endocrinology and Metabolism
دوره ۲۳ - شماره ۵ 1400/9/10 1401/5/11 ۶
Journal of Research in Medical Sciences Journal of Research in Medical Sciences
دوره ۲۷ - شماره ۱۶ 1401/5/9 1401/5/10 ۱۰
Journal of Medical Signals and Sensors Journal of Medical Signals and Sensors
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1401/5/9 1401/5/10 ۶
مجله اپیدمیولوژی ایران Iranian Journal of Epidemiology
دوره ۱۷ - شماره ۴ 1400/12/10 1401/5/10 ۷
سنجش و ایمنی پرتو Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1401/3/11 1401/5/9 ۳
نشریه دانشگاه علوم پزشکی البرز Alborz University Medical Journal
دوره ۱۱ - شماره ۴ 1401/5/10 1401/5/9 ۱
International Journal of Reproductive BioMedicine International Journal of Reproductive BioMedicine
دوره ۲۰ - شماره ۷ 1401/4/10 1401/5/9 ۹
ارمغان دانش Armaghane-Danesh
دوره ۲۷ - شماره ۵ 1401/5/10 1401/5/9 ۳
مجله سالمندی ایران Iranian Journal of Ageing
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1401/4/10 1401/5/9 ۱۰
مطالعات تاریخ اسلام
دوره ۱۴ - شماره ۵۴ 1401/7/9 1401/5/8 ۲
توسعه آبزی پروری Journal of Aquaculture Development
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1401/4/10 1401/5/8 ۱۰
بیهوشی و درد Journal of Anesthesiology and Pain
دوره ۱۳ - شماره ۲ 1401/5/10 1401/5/8 ۷
مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی
دوره ۲۶ - شماره ۹۰ 1401/2/11 1401/5/7 ۱
مواد پیشرفته در مهندسی (استقلال) Journal of Advanced Materials In Engineering
دوره ۴۱ - شماره ۱ 1401/5/10 1401/5/6 ۲
International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1401/3/11 1401/5/6 ۶
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۳۳۸ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |