آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
Plant Biotechnology Persa Plant Biotechnology Persa
دوره ۲ - شماره ۱ 1399/3/12 1400/1/21 ۱۲
دوره ۲ - شماره ۲ 1399/4/11 1400/1/21 ۸
دوره ۳ - شماره ۱ 1400/3/11 1400/1/21 ۱
Iranian Journal of Otorhinolaryngology Iranian Journal of Otorhinolaryngology
دوره ۳۲ - شماره ۵ 1399/6/11 1400/1/21 ۱۰
دوره ۳۳ - شماره ۱ 1399/10/12 1400/1/21 ۱۰
دوره ۳۳ - شماره ۲ 1399/12/11 1400/1/21 ۱۰
Food and Health Food and Health
دوره ۲ - شماره ۲ 1398/8/10 1399/7/11 ۷
دوره ۲ - شماره ۳ 1398/9/10 1399/7/11 ۷
دوره ۳ - شماره ۱ 1398/12/11 1399/7/11 ۷
دوره ۳ - شماره ۲ 1399/3/12 1399/7/11 ۷
تحقیقات نظام سلامت Journal of Health System Research
دوره ۹ - شماره ۱۴؛ ۱۳۹۲ 1392/12/8 1399/4/22 ۲۲
دوره ۹ - شماره ۱۳؛ ۱۳۹۲ 1392/9/13 1399/4/22 ۲۴
دوره ۶ - شماره ۵؛ ۱۳۸۹ 1389/12/26 1399/4/22 ۲۷
فصلنامه پژوهشی خون The Scientific Journal of Iranian Blood Transfusion Organization
دوره ۱۶ - شماره ۴ 1398/9/10 1399/4/22 ۶
پژوهش های مدیریت منابع انسانی
دوره ۱۲ - شماره ۲ 1399/3/12 1399/4/17 ۷
پژوهش های فیزیولوژی و مدیریت در ورزش
دوره ۱۲ - شماره ۱ 1399/2/12 1399/4/17 ۱۳
پژوهش های فرسایش محیطی Quarterly Journal of Environmental Erosion Research
دوره ۱۰ - شماره ۱ 1399/1/13 1399/4/17 ۱
پژوهش های روانشناسی اجتماعی
دوره ۱۰ - شماره ۳۷ 1399/2/12 1399/4/17 ۸
پژوهش های جغرافیای انسانی
دوره ۵۲ - شماره ۲ 1396/4/10 1399/4/17 ۳
پژوهش های تولیدات دامی Research on Animal Production
دوره ۱۱ - شماره ۲۸ 1399/3/12 1399/4/17 ۱۵
پژوهش های اقتصادی ایران
دوره ۲۴ - شماره ۸۰ 1398/6/10 1399/4/17 ۷
پژوهش نفت
دوره ۳۰ - شماره ۹۹-۱ 1398/12/11 1399/4/17 ۱۰
پژوهش زبان و ادبیات فارسی
دوره ۱ - شماره ۵۲ 1399/3/12 1399/4/17 ۶
پژوهش آب در کشاورزی
دوره ۳۴ - شماره ۱ 1399/2/12 1399/4/17 ۸
هویت شهر
دوره ۱۴ - شماره ۲ 1399/3/12 1399/4/17 ۸
نوآوری در علوم و فناوری غذایی
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1399/6/11 1399/4/17 ۳
مهندسی آبیاری و آب ایران
دوره ۱۰ - شماره ۴ 1399/3/12 1399/4/17 ۵
مطالعات و تحقیقات اجتماعی ایران
دوره ۹ - شماره ۲ 1399/3/12 1399/4/17 ۱۰
مطالعات مدیریت ورزشی Sport Management Studies
دوره ۱۲ - شماره ۶۰ 1399/3/12 1399/4/17 ۱
مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی
دوره ۹ - شماره ۳۳ 1398/11/12 1399/4/17 ۱۰
مطالعات جغرافیای مناطق خشک Arid Regions Geographic Studies
دوره ۱۰ - شماره ۳۸ 1398/9/10 1399/4/17 ۶
مطالعات ترجمه
دوره ۸ - شماره ۲۹ 1389/1/31 1399/4/17 ۹
دوره ۷ - شماره ۲۸ 1388/10/30 1399/4/17 ۶
دوره ۷ - شماره ۲۷ 1388/7/30 1399/4/17 ۶
دوره ۶ - شماره ۲۳ 1387/8/1 1399/4/17 ۶
دوره ۶ - شماره ۲۴ 1387/11/1 1399/4/17 ۸
دوره ۷ - شماره ۲۵ 1388/1/31 1399/4/17 ۵
دوره ۷ - شماره ۲۶ 1388/4/31 1399/4/17 ۶
دوره ۶ - شماره ۲۲ 1387/5/1 1399/4/17 ۸
دوره ۶ - شماره ۲۱ 1387/2/1 1399/4/17 ۶
دوره ۵ - شماره ۲۰ 1386/10/30 1399/4/17 ۷
دوره ۵ - شماره ۱۹ 1386/7/30 1399/4/17 ۷
دوره ۵ - شماره ۱۸ 1386/4/31 1399/4/17 ۸
دوره ۵ - شماره ۱۷ 1386/1/31 1399/4/17 ۶
دوره ۴ - شماره ۱۶ 1385/10/30 1399/4/17 ۷
دوره ۴ - شماره ۱۵ 1385/7/30 1399/4/17 ۸
دوره ۴ - شماره ۱۴ 1385/4/31 1399/4/17 ۸
دوره ۴ - شماره ۱۳ 1385/1/31 1399/4/17 ۸
دوره ۳ - شماره ۱۲ 1384/10/30 1399/4/17 ۷
دوره ۳ - شماره ۱۱ 1384/7/30 1399/4/17 ۹
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۴۱۴ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |