آخرین نسخه ها و مقالات ثبت شده در سامانه
مشخصات نشریه و نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت Shenakht Journal of Psychology and Psychiatry
دوره ۹ - شماره ۶ 1401/10/11 1401/11/9 ۵
بیماری های پستان Iranian Journal of Breast Diseases
دوره ۱۶ - شماره ۱ 1401/10/11 1401/11/9 ۱
International Journal of Health Studies International Journal of Health Studies
دوره ۸ - شماره ۳ 1400/8/5 1401/11/8 ۸
دوره ۸ - شماره ۴ 1400/11/30 1401/11/8 ۸
پرستاری کودکان Journal of Pediatrics Nursing
دوره ۹ - شماره ۲ 1401/9/10 1401/11/8 ۹
پژوهشنامه تاریخ اسلام
دوره ۱ - شماره ۴۳ 1400/7/9 1401/11/8 ۶
پژوهش ها و سیاست های اقتصادی
دوره ۳۰ - شماره ۱۰۳ 1401/9/10 1401/11/8 ۱۰
Journal of Insect Biodiversity and Systematics Journal of Insect Biodiversity and Systematics
دوره ۹ - شماره ۲ 1402/3/11 1401/11/8 ۴
تازه های علوم شناختی Advances in Cognitive Science
دوره ۲۵ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/11/8 ۵
مجله دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه Journal of Nursing and Midwifery Urmia University of Medical Sciences
دوره ۲۰ - شماره ۸ 1401/8/10 1401/11/8 ۱
Journal of Arthropod-Borne Diseases Journal of Arthropod-Borne Diseases
دوره ۱۶ - شماره ۲ 1401/10/28 1401/11/8 ۸
دوره ۲۵ - شماره ۱ 1400/12/10 1401/11/6 ۵
مجله انفورماتیک سلامت و زیست پزشکی
دوره ۹ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/11/6 ۸
Middle East Journal of Digestive Diseases Middle East Journal of Digestive Diseases
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1401/11/4 1401/11/6 ۱۳
Health Education and Health Promotion Health Education and Health Promotion
دوره ۱۱ - شماره ۱ 1401/10/11 1401/11/6 ۳
Journal of Research in Medical Sciences Journal of Research in Medical Sciences
دوره ۲۷ - شماره ۲۴ 1401/11/4 1401/11/6 ۷
Journal of Medical Signals and Sensors Journal of Medical Signals and Sensors
دوره ۱۲ - شماره ۴ 1401/11/4 1401/11/6 ۱۰
علوم پیراپزشکی و بهداشت نظامی Paramedical sciences and military health
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1401/10/11 1401/11/5 ۵
فصلنامه علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه Academic journal of torbat heydariyeh university of medical sciences
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1401/8/10 1401/11/5 ۸
Health Science Monitor Health science monitor
دوره ۲ - شماره ۱ 1401/10/11 1401/11/5 ۱
مهندسی مکانیک مدرس
دوره ۲۳ - شماره ۱ 1401/9/10 1401/11/5 ۶
فرهنگ و ادبیات عامه
دوره ۱۰ - شماره ۴۷ 1401/10/11 1401/11/5 ۳
تعلیم و تربیت استثنائی Journal of Exceptional Education
دوره ۴ - شماره ۱۷۰ 1401/8/10 1401/11/5 ۶
انرژی ایران Iranian Journal of Energy
دوره ۲۵ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/11/5 ۱
International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT International Journal of Information and Communication Technology Research (IJICT
دوره ۱۴ - شماره ۴ 1401/9/10 1401/11/5 ۶
Research in Pharmaceutical Sciences Research in Pharmaceutical Sciences
دوره ۱۸ - شماره ۲ 1401/11/2 1401/11/5 ۱۰
طب جانباز Iranian Journal of War and Public Health
دوره ۱۵ - شماره ۱ 1401/10/11 1401/11/5 ۲
مجله علوم پزشکی رازی Razi Journal of Medical Sciences
دوره ۲۹ - شماره ۱۲ 1401/12/10 1401/11/5 ۳۰
Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management Journal of Pharmacoeconomics and Pharmaceutical Management
دوره ۸ - شماره ۳ 1401/11/1 1401/11/3 ۵
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/11/3 ۸
پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
دوره ۸ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/11/3 ۱
طب مکمل Complementary Medicine Journal
دوره ۱۲ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/11/3 ۸
طلوع بهداشت یزد The Journal of Toloo-e-behdasht
دوره ۲۱ - شماره ۵ 1401/10/11 1401/11/3 ۸
کنترل Journal of Control
دوره ۱۶ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/11/2 ۵
مهندسی و مدیریت انرژی Energy: Engineering and Managment
دوره ۱۳ - شماره ۱ 1401/12/10 1401/11/2 ۱۰
علوم و صنایع غذایی ایران
دوره ۱۹ - شماره ۱۳۱ 1401/9/10 1401/11/2 ۳
سازه و فولاد journal of structure steel
دوره ۱۶ - شماره ۳۷ 1401/10/11 1401/11/2 ۱
مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام Journal of Ilam University of Medical Sciences
دوره ۳۰ - شماره ۶ 1401/11/12 1401/11/2 ۵
مجله پزشکی ارومیه Urmia Medical Journal
دوره ۳۳ - شماره ۷ 1401/7/9 1401/11/2 ۱
Advanced Journal of Emergency Medicine Advanced Journal of Emergency Medicine
دوره ۷ - شماره ۱ 1401/6/10 1401/10/30 ۱۱
Physical Treatments Physical Treatments
دوره ۱۲ - شماره ۴ 1401/7/9 1401/10/30 ۲
نشریه آموزش پرستاری Journal of Nursing Education
دوره ۱۱ - شماره ۶ 1401/9/10 1401/10/30 ۲
پژوهش های معماری اسلامی Iran University of Science and Technology
دوره ۱۰ - شماره ۳ 1401/9/10 1401/10/29 ۱
پژوهش های مشاوره journal of counseling research
دوره ۲۱ - شماره ۸۴ 1401/9/10 1401/10/29 ۷
مطالعات تاریخ فرهنگی Cultural History Studies
دوره ۱۴ - شماره ۵۴ 1401/10/11 1401/10/29 ۱
علمی شیلات ایران Iranian Scientific Fisheries Journal
دوره ۳۱ - شماره ۵ 1401/9/10 1401/10/29 ۱
سیاست های مالی و اقتصادی Journal of Fiscal and Economic Policies
دوره ۱۰ - شماره ۳۹ 1401/9/10 1401/10/29 ۶
انرژی ایران Iranian Journal of Energy
دوره ۲۵ - شماره ۲ 1401/6/10 1401/10/29 ۱
Journal of Money and Economy Money and Economy
دوره ۱۷ - شماره ۲ 1401/3/11 1401/10/29 ۶
Dental Research Journal Dental Research Journal
دوره ۲۰ - شماره ۱ 1401/10/26 1401/10/29 ۱۵
صفحه 1 از 20    
اولین
قبلی
1
...
 
تعداد کل مقالات: ۲۹۷ مقاله   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |