سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


فهرست آخرین نشریات بروز شده

آخرین نشریات بروز شده در سامانه (از نظر عنوان، نشانی، نمایه و سایر مشخصات نشریه)
ردیف ISSN e-ISSN عنوان فارسی عنوان انگلیسی تعداد مقالات بروزرسانی
1 2008-6547 2783-3763 حدیث پژوهی Hadith Studies 152 1401/5/23
2 2251-7871 2251-788X Journal of Nanostructures Journal of Nanostructures 442 1401/5/23
3 2322-5971 2322-598X سنجش و ایمنی پرتو Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement 315 1401/5/23
4 2252-0635 2676-5020 مطالعات معماری ایران Journal of Iranian Architecture Studies 136 1401/5/23
5 2322-3707 2322-3707 محاسبات نرم Soft Computing Journal 78 1401/2/6
6 2228-6489 2008-9015 Iranian Journal of Mathematical Chemistry Iranian Journal of Mathematical Chemistry 210 1400/9/16
7 2008-9481 - اندیشه نوین دینی 429 1400/8/18
8 2383-3572 2383-3866 Global Journal of Environmental Science and Management Global Journal of Environmental Science and Management 256 1400/4/26
9 2251-8010 - آینه معرفت Journal of Ayeneh Marefat 381 1399/12/23
10 2345-3834 2538-2853 پژوهش هنر دانشگاه هنر اصفهان scientific journal of Pazhuhesh-e Honar 67 1399/9/23
11 2251-8886 2588-4409 مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت Human Resource Management in Oil Industry 220 1399/7/14
12 2645-4165 - چشم انداز مدیریت صنعتی 223 1399/6/12
13 1735-7462 - علوم روانشناختی 514 1399/3/19
14 - - ترویج و توسعه آبخیزداری Extension and Development of Watershed Journal 248 1399/2/7
15 2228-5245 - زمین شناسی مهندسی(انجمن مهندسی زمین شناسی ایران) 237 1398/11/14
16 2345-3842 2538-2969 مطالعات تطبیقی هنر Scientific Journal of Motaleate-e Tatbighi-e Honar 66 1398/11/10
17 2345-3850 2538-2624 مرمت و معماری ایران Scientific Journal of Maremat and Memari-e Iran 141 1398/11/10
18 2383-1367 - پژوهش های ژنتیک گیاهی Journal of plant genetic research 123 1398/6/5
19 2251-6573 - إضاءت نقدیه فی الأدبین العربی و الفارسی 180 1398/2/21
20 2008-1243 - روانشناسی معاصر Contemporary Psychology 213 1398/2/15
21 2645-5455 2645-5447 Iranian journal of Learning and Memory Iranian journal of Learning and Memory 28 1398/1/20
22 2538-5666 - مبانی نظری هنرهای تجسمی 62 1398/1/17
23 1563-3322 2645-6486 روستا و توسعه Village and Development 834 1398/1/17
24 1735-7071 - تاریخ و تمدن اسلامی Journal of History and Civilization of Islamic Nations 274 1397/12/26
25 2538-4201 2538-421X پردازش علائم و داده ها Signal and Data Processing 378 1397/12/26
26 - - امنیت دفاعی 0 1397/12/22
27 2008-4269 2008-4277 مواد و فناوریهای پیشرفته 140 1397/12/20
28 2252-0864 - مطالعات حسابداری و حسابرسی 143 1397/12/19
29 2251-8428 - تحقیقات حسابداری و حسابرسی Accounting Research 287 1397/12/19
30 2008-7330 2588-7068 نقد زبان و ادبیات خارجی 222 1397/12/19
31 2008-7446 2008-2169 منظر 5596 1397/12/18
32 - - توانمند سازی کودکان استثنایی 174 1397/12/18
33 2251-7553 - فقه و حقوق اسلامی 154 1397/12/14
34 2251-7987 - پژوهش زبان و ادبیات فرانسه Recherches en Langue et Litterature Françaises 257 1397/12/14
35 - - تعالی حقوق 0 1397/12/13
36 2423-5261 2538-6344 مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی 127 1397/12/12
37 2251-936X - آموزه های فقه مدنی 188 1397/12/11
38 2538-4775 - مهندسی مکانیک ایران Iranian Journal of Mechanical Engineering 161 1397/12/11
39 2322-1356 - مواد پیشرفته و پوششهای نوین 37 1397/12/7
40 2538-5569 2645-4610 Advances in Mathematical Finance and Application Advances in Mathematical Finance and Applications 106 1397/12/6
41 2008-6032 2476-3446 مهندسی مکانیک امیرکبیر 645 1397/12/6
42 2588-2988 2588-297X مهندسی عمران امیرکبیر AUT Journal of Civil Engineering 384 1397/12/6
43 2588-2953 2588-2961 AUT Journal of Modeling and Simulation AUT Journal of Modeling and Simulation 142 1397/12/6
44 2588-2910 2588-2929 AUT Journal of Electrical Engineering AUT Journal of Electrical Engineering 142 1397/12/6
45 - - هیدروفیزیک 68 1397/12/6
46 2008-7357 2588-6916 تاریخ ایران Journal of History of Iran 161 1397/12/5
47 1735-739X - رهیافت‌های سیاسی و بین المللی 207 1397/12/5
48 2251-6050 - چشم انداز مدیریت بازرگانی 277 1397/12/5
49 2251-6069 - چشم انداز مدیریت دولتی 240 1397/12/5
50 1022-4211 2645-6443 اقتصاد کشاورزی و توسعه Agriculture Economy and Development 861 1397/12/4
51 2008-5524 - اقتصاد کشاورزی Journal of Agricultural Economics 383 1397/12/4
52 2538-2942 2538-2950 مطالعات روان شناختی 405 1397/11/30
53 1735-448X 2476-7654 اندیشه های نوین تربیتی New Thoughts on Education 438 1397/11/30
54 2008-4331 - روانشناسی کاربردی 312 1397/11/28
55 2423-7728 2538-2551 علم زبان علم زبان 90 1397/11/28
56 1735-6415 - اقتصاد و تجارت نوین Journal of New Economy and Commerce 88 1397/11/23
57 2588-5251 - مهندسی گاز ایران 69 1397/11/23
58 - 2476-5945 دنیای نانو 0 1397/11/16
59 2423-4613 2645-498X حسابداری دولتی 54 1397/11/14
60 1735-3033 - Caspian Journal of Enviromental Sciences Caspian Journal of Enviromental Sciences 607 1397/11/14
61 - - Control and Optimization in Applied Mathematics Control and Optimization in Applied Mathematics 36 1397/11/13
62 - - دراسات حدیثه فی نهج البلاغه دراسات حدیثه فی نهج البلاغه 40 1397/11/13
63 - - فرماندهی و کنترل فرماندهی و کنترل 36 1397/11/13
64 2251-9270 - دانش بیماری شناسی گیاهی Plant Pathology Science 144 1397/11/8
65 0934-358X - Spektrum Iran Spektrum Iran 0 1397/11/8
66 2383-319X 2383-3416 Journal of Nuts Journal of Nuts 179 1397/11/7
67 2008-8779 2228-785X Iranian Journal of Earth Sciences Iranian Journal of Earth Science 152 1397/11/6
68 - - هواشناسی و علوم جو هواشناسی و علوم جو 14 1397/11/3
69 2588-6134 2588-4514 International Journal of Tourism and Spirituality International Journal of Tourism and Spirituality 29 1397/10/26
70 2008-5907 2423-5091 مدیریت بازرگانی 2985 1397/10/26
71 2008-2045 - The ISC International Journal of Information Security The ISC International Journal of Information Security 133 1397/10/25
72 1735-9635 - باغ نظر The Scientific Journal of Bagh-I-Nazar 647 1397/10/24
73 2476-3403 2476-3543 میکروبیولوژی کاربردی در صنایع غذایی 107 1397/10/23
74 2345-4911 2345-4911 فیزیک کاربردی 118 1397/10/23
75 2008-2789 - سبک شناسی نظم و نثر فارسی 0 1397/10/19
76 2008-5966 - سنجش از دور و Gis ایران Journal of Remote Sensing and Gis 322 1397/10/19
77 1027-9024 - پژوهش ها و سیاست های اقتصادی 540 1397/10/18
78 2383-0832 - مطالعات ساختار و کارکرد شهری مطالعات ساختار و کارکرد شهری 4319 1397/10/17
79 1735-4463 2008-9473 نشریه علوم ریاضی و انفورماتیک Iranian Journal of Mathematical Sciences and Informatics 373 1397/10/17
80 - - متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) 750 1397/10/17
81 1726-0728 2476-6445 پژوهش های اقتصادی ایران 577 1397/10/17
82 1735-210X 2476-6453 پژوهشنامه اقتصادی 1228 1397/10/17
83 1735-8256 - مطالعات فرهنگی- اجتماعی خراسان 105 1397/10/17
84 2008-4641 2008-4846 مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی 315 1397/10/17
85 2008-8760 2538-2632 مطالعات فرهنگ - ارتباطات 790 1397/10/17
86 2008-2134 2383-1790 Progress in Color, Colorants and Coatings Progress in Color, Colorants and Coatings 164 1397/10/15
87 2251-7278 2383-2223 مطالعات در دنیای رنگ 1605 1397/10/15
88 1735-8779 2383-2169 علوم و فناوری رنگ Journal of Color Science and Technology 441 1397/10/15
89 1683-870X - صفه 429 1397/10/15
90 2251-8002 - پژوهش های روانشناسی اجتماعی 114 1397/10/15
91 2538-1857 - آفاق امنیت afeghe amniat 212 1397/10/15
92 2008-8345 - کنترل Journal of Control 326 1397/10/11
93 2345-6361 - الجمعیه الایرانیه للغه العربیه و آدابها فصلیه محکمه 694 1397/10/10
94 2588-5367 2588-5359 پژوهشنامه ریخته گری پژوهشنامه ریخته گری 51 1397/10/9
95 2645-4637 2645-4645 چشم انداز مدیریت مالی 150 1397/10/8
96 2228-639X - مطالعات شهر ایرانی ـ‌ اسلامی 0 1397/10/5
97 - - مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی مدیریت نوآوری در سازمانهای دفاعی 22 1397/10/5
98 - 2588-6177 علوم محیطی Journal of Environmental Sciences 649 1397/10/5
99 - 2588-6878 تاریخ ادبیات Journal of History of Literature 177 1397/10/5
100 - 2423-5628 نانو مقیاس 0 1397/10/5
برگشت به فهرست