سامانه اطلاعات پژوهشی ایران- درباره پایگاه
معرفی پایگاه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/29 | 

پایگاه اطلاعات پژوهشی ایران با هدف گردآوری تدریجی کل اطلاعات علمی و پژوهشی موجود در کشور با روش های هوشمند و خودکار راه اندازی شده است. این پایگاه توسط شرکت یکتاوب افزار شرق و با حمایت های مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی معاونت تحقیقات و فنآوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی توسعه یافته است و همچنان در حال توسعه می باشد.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاعات پژوهشی ایران:
http://irisweb.ir/find.php?item=1.99.86.fa
برگشت به اصل مطلب