سامانه اطلاعات پژوهشی ایران- فهرست سامانه ها
فهرست سامانه های نشریات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/1/29 | 

فهرست سامانه های نشریات فعال در کشور به شرح زیر و به ترتیب حروف الفبا اعلام شده است. در صورت استفاده از یکی از سامانه های زیر اطلاعات مقالات به صورت خودکار در سامانه نشریات بروزرسانی خواهد شد.

www.adak-co.ir آداک
pkp.sfu.ca/ojs/ سامانه نشریات متن باز (OJS)
www.saminatech.ir سمینا
www.sinaweb.net سیناوب
www.maadrayan.com مادرایان
www.niyasun.com نیاسان
www.neoscriber.com نئواسکرایبر (کوثر)
www.yektaweb.com یکتاوب

اگر سامانه دیگری با رعایت استانداردهای نشریات و امکان ایجاد خروجی منظم برای ربات وجود دارد می تواند از طریق فرم تماس و با ارسال نمونه پایگاه با ما تماس بگیرد تا پس از بررسی به فهرست اضافه شود.

نشانی مطلب در وبگاه سامانه اطلاعات پژوهشی ایران:
http://irisweb.ir/find-1.100.85.fa.html
برگشت به اصل مطلب