سامانه مدیریت اسناد ( سبا ) بر روی تمام پایگاه ها فعال شد.
برای مدیریت الکترونیک مقالات ، پایان نامه ها، پروژه ها و سایر اسناد


خدمات سرقت ادبی یکتاوب  خدمات DOI کراس رف

به اطلاع می رساند با توجه به تغییر سامانه رتبه بندی نشریات در آینده، به روز رسانی اطلاعات آن از 97/12/1 انجام نشده است.


فهرست نشریات و نمایه ها

 | تاریخ ارسال: 1395/12/19 | 

بسمه تعالی

فهرست نمایه‌های استنادی و تخصصی معتبر بین‌المللی  

(تاریخ ویرایش فهرست: 25/12/1395)

الف. فهرست نمایه‌های استنادی معتبر بین‌المللی

  • نمایه‌های استنادی معتبر بین‌المللی (International Citation Indexes)

  1. Web of Science (WoS)
  1. Journal Citation Report (JCR)
  1. Scopus

  • پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)

ب. فهرست نمایه‌های تخصصی بین‌المللی (International Special Indexes)

توضیح: اگرچه نمایه‌های تخصصی بین‌المللی، هم‌سطح نمایه‌های استنادی بین‌المللی نمی‌باشند، اما به عنوان ابزارهایی کمکی برای اعتبارسنجی مجله‌ها محسوب می‌شوند. بنابراین، مجله‌هایی که به‌طور همزمان در نمایه‌های تخصصی و استنادی بین‌المللی تحت پوشش قرار دارند، می‌توانند از امتیاز بالاتری برخوردار شوند.

Advanced Polymers Abstracts

Aerospace and High Technology Database

Ageline

Agricola

Agris

Aluminium Industry Abstract

Analytical Abstracts (RSC)

Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA)

Aquatic Sciences and Fisheries Abstracts (ASFA)

Art &Archaeology Technical Abstract (AATA)

ATLA Religion Database

Bacteriology Abstracts

Biological Abstract (BA)

BIOSIS

Biotechnology Research Abstracts

CAB & CABI Abstracts

Ceramic Abstracts

Chemical Abstract

Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts (CEABA)

Civil Engineering Abstracts (CEA)

Computer and Information System Abstracts

Crop Science Database

Current Index to Statistics

Derwent Innovation Index

Design and Applied Arts Index (DAAI)

Documents in information Science (DoIS)

Earthquake Engineering Abstracts (EEA)

Ecology Abstracts

Econlit

Education Resources Information Center (ERIC)

Educational Research Abstracts (ERA)

Educational Technology Abstracts

EMBASE

Engineered Materials Abstracts

Engineering Village

Environment Index

Environmental Engineering Abstracts

Environmental Science Database

Environmental Sciences & Pollution Management (ESPM)

E-Prints in Library & Information Science (E-LIS)

Family Index

Food Science and Technology Abstracts (FSTA)

GeoRef

Health and Safety Sciences Abstracts

Index Islamicus

Index to Christian Art

INSPEC

International CONstruction Database (ICONDA)

International Index to Music Periodicals (IIMP)

International Nuclear Information System (INIS Database)

International Pharmecutical Abstracts (IPA)

Lexis-Nexis

Library Literature and Information Science

Linguistics & Language Behavior Abstracts (LLBA)

LISA

LISTA

MathSci.net

Mechanical & Transportation Engineering Abstracts

Mechanical Engineering Abstracts

MEDLINE

Merck Index

Metal Abstracts, Metals Abstracts Index and Alloys index (METADEX)

Meteorological and Geoastrophysical Abstracts

 Modern Language Association (MLA) International Bibliography

Music Index

Oceanic Abstracts

Philosopher's Index

Physical Education Index

Plants database

Population Index

Psychlit

PsycINFO

PubMed

Reaxys

Social Services Abstracts

Sociological Abstracts

Solid State and Superconductivity Abstracts

Toxicology Abstracts

Toxline

Water Resources Abstracts

World Wide Political Science Abstracts

Zentralblatt math (Z math)

توجه:

     برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نحوۀ شناسایی و استفاده از نمایه‌های تخصصی بین‌المللی، به کتاب زیر مراجعه فرمائید:

نوروزی چاکلی، عبدالرضا؛ لاله صمدی. (1393). "نمایه‌های تخصصی الکترونیکی". تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (ُسمت).

     همچنین، برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص نمایه‌های استنادی بین‌المللی، به بخش سوم کتاب زیر مراجعه فرمائید:

نوروزی چاکلی، عبدالرضا. (1390). "آشنایی با علم‌سنجی (مبانی، مفاهیم، روابط و ریشه‌ها)". تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)؛ دانشگاه شاهد، مرکز چاپ و انتشارات.

.