پژوهشنامه اصلاح گیاهان زراعی Journal of Crop Breeding
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 12
دوره ۱۲ - شماره ۳۴ 1399/3/12 1399/4/6 ۲۰
دوره ۱۲ - شماره ۳۳ 1399/1/13 1399/2/28 ۱۹
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۳۲ 1398/9/10 1398/10/22 ۲۰
دوره ۱۱ - شماره ۳۱ 1398/9/10 1398/9/4 ۲۰
دوره ۱۱ - شماره ۳۰ 1398/6/10 1398/6/8 ۲۰
دوره ۱۱ - شماره ۲۹ 1398/1/12 1398/1/27 ۲۰
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۲۸ 1397/9/10 1397/9/21 ۲۰
دوره ۱۰ - شماره ۲۷ 1397/8/10 1397/8/13 ۲۰
دوره ۱۰ - شماره ۲۶ 1397/6/10 1397/6/26 ۲۰
دوره ۱۰ - شماره ۲۵ 1397/3/11 1397/4/17 ۱۹
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۲۴ 1396/12/10 1396/12/21 ۲۰
دوره ۹ - شماره ۲۳ 1396/9/10 1396/9/30 ۲۰
دوره ۹ - شماره ۲۲ 1396/6/10 1396/7/18 ۲۲
دوره ۹ - شماره ۲۱ 1396/3/11 1396/5/9 ۲۱
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۲۰ 1395/12/11 1395/12/11 ۲۳
دوره ۸ - شماره ۱۹ 1395/10/12 1395/10/23 ۲۶
دوره ۸ - شماره ۱۸ 1395/2/12 1395/9/10 ۲۴
دوره ۸ - شماره ۱۷ 1395/1/13 1395/9/10 ۲۵
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۱۶ 1394/10/11 1395/9/10 ۲۱
دوره ۷ - شماره ۱۵ 1394/4/10 1395/9/10 ۱۵
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۱۴ 1393/9/10 1395/9/10 ۹
دوره ۶ - شماره ۱۳ 1393/6/10 1395/9/10 ۹
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۱۲ 1392/11/12 1395/9/10 ۹
دوره ۵ - شماره ۱۱ 1392/7/9 1395/9/10 ۹
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۱۰ 1391/12/11 1395/9/10 ۹
دوره ۴ - شماره ۹ 1391/8/11 1395/9/10 ۹
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۸ 1390/2/11 1395/9/10 ۷
دوره ۳ - شماره ۷ 1390/2/11 1395/9/10 ۷
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۶ 1389/2/11 1395/9/10 ۷
دوره ۲ - شماره ۵ 1389/2/11 1395/9/10 ۷
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۴ 1388/2/11 1395/9/10 ۷
دوره ۱ - شماره ۳ 1388/2/11 1395/9/10 ۷
دوره ۱ - شماره ۲ 1388/2/11 1395/9/10 ۷
دوره ۱ - شماره ۱ 1388/2/11 1395/9/10 ۷
تعداد کل مقالات: ۵۲۵ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |