گلجام Iranian Journal of hand woven carpet
مشخصات نسخه تاریخ انتشار نسخه تاریخ نمایه سازی تعداد مقالات
دوره 14
دوره ۱۴ - شماره ۳۴ ۱۳۹۷/۱۲/۱۰ ۱۳۹۸/۷/۲۳ ۶
دوره ۱۴ - شماره ۳۳ ۱۳۹۷/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۷/۱۳ ۱۰
دوره 13
دوره ۱۳ - شماره ۳۲ ۱۳۹۶/۱۲/۱۰ ۱۳۹۷/۴/۸ ۱۰
دوره ۱۳ - شماره ۳۱ ۱۳۹۶/۶/۱۰ ۱۳۹۷/۳/۲۴ ۶
دوره 12
دوره ۱۲ - شماره ۳۰ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۶
دوره ۱۲ - شماره ۲۹ ۱۳۹۵/۶/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۶
دوره 11
دوره ۱۱ - شماره ۲۸ ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۶
دوره ۱۱ - شماره ۲۷ ۱۳۹۴/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۵
دوره 10
دوره ۱۰ - شماره ۲۶ ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۶
دوره ۱۰ - شماره ۲۵ ۱۳۹۳/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۶
دوره 9
دوره ۹ - شماره ۲۴ ۱۳۹۲/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۶
دوره ۹ - شماره ۲۳ ۱۳۹۲/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۷
دوره 8
دوره ۸ - شماره ۲۲ ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۶
دوره ۸ - شماره ۲۱ ۱۳۹۱/۶/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۷
دوره 7
دوره ۷ - شماره ۲۰ ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۷
دوره ۷ - شماره ۱۹ ۱۳۹۰/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۶
دوره ۷ - شماره ۱۸ ۱۳۹۰/۳/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۷
دوره 6
دوره ۶ - شماره ۱۷ ۱۳۸۹/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۷
دوره ۶ - شماره ۱۶ ۱۳۸۹/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۷
دوره ۶ - شماره ۱۵ ۱۳۸۹/۳/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۸
دوره 5
دوره ۵ - شماره ۱۴ ۱۳۸۸/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۸
دوره ۵ - شماره ۱۳ ۱۳۸۸/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۸
دوره ۵ - شماره ۱۲ ۱۳۸۸/۳/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۸
دوره 4
دوره ۴ - شماره ۱۱ ۱۳۸۷/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۸
دوره ۴ - شماره ۱۰ ۱۳۸۷/۶/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۹
دوره ۴ - شماره ۹ ۱۳۸۷/۳/۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۸
دوره 3
دوره ۳ - شماره ۸ ۱۳۸۶/۱۲/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۸
دوره ۳ - شماره ۶ ۱۳۸۶/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۱۰
دوره 2
دوره ۲ - شماره ۴ ۱۳۸۵/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۷
دوره ۲ - شماره ۳ ۱۳۸۵/۶/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۸
دوره ۲ - شماره ۲ ۱۳۸۵/۳/۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۷
دوره 1
دوره ۱ - شماره ۱ ۱۳۸۴/۱۲/۱۰ ۱۳۹۶/۱۲/۸ ۶
تعداد کل مقالات: ۲۳۰ مقاله           برگشت به نشریه انتخاب شده   |   برگشت به فهرست نشریات   |   برگشت به صفحه اول پایگاه   |