گلجام، جلد ۲، شماره ۴، صفحات ۳۷-۵۶

عنوان فارسی نمادگرایی و تاثیر آن در فرش ایران
چکیده فارسی مقاله  زیبایی دوستی و نمادگرایی دو ویژگی اصیل انسانی است که از آغازین دوره های حیات او در آثار و بقایای هنرهایش نمودی خاص دارند. از جمله جایگاه های بروز و ظهور نمادها به ویژه در ایران «فرش» است. فرش چون آیینه عرش،‌بازتابی از نگاره ها و طرح و نقشهای نمادین با الهام از باورها،‌اندیشه ها و آرزوهای انسان فرش نشین است. در این پژوهش نمادگرایی در فرش ایران را به ویژه درعهد شکوفایی فرش و دوران صفویان و قاجاریان بررسی کرده ایم. در این جست و جو علاوه بر منابع مکتوب،‌تصاویر هشتاد فرش آن زمان،‌تاثیر نمادگرایی در طراحی فرش ایران را تایید نموده است. در طی این پژوهش معرفی مبانی نظری نمادگرایی در فرش و نیز ساختار آن حاصل گردیده و برای نخستین بار طبقه بندی و دسته بندی مناسبی در این رابطه ارائه شده است که می تواند آغازی برای مطالعات بیشتر و طبقه بندی های دیگر باشد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرش،‌زیبایی شناسی،‌نماد،‌نمادگرایی،‌طراحی فرش

عنوان انگلیسی Symbolism and Its Effects on Iranian Carpet
چکیده انگلیسی مقاله Symbolism and love of beauty are two fundamental particulars of human kind having special effects on his works of art. Carpet, particularly in Iran, has been one of the grounds of manifestation of symbols and carpet patterns represent symbolic designs. This study is an effort to study this issue, especially in the Safavid and Ghajrid eras which are considered to be the flourishing age of Iranian carpet. Written references as well as 80 pictures of carpets of that period of time constitute the main resources of this study and confirm our hypothesis of great effect of symbolism on Iranian carpet designing. In this study, I have introduced the theoretical grounds of carpet patterns symbolism and for the first time a classification is drawn up which may be used as a starting point for other studies.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Carpet artifact, Aesthetic, Symbol, Symbolism, Carpet Design

نویسندگان مقاله امیرحسین چیت سازیان | amirhosein chitsazian
گروه فرش دانشگاه کاشان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه کاشان (Kashan university)


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-616-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده نماد شناسی و اسطوره شناسی
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات