گلجام، جلد ۵، شماره ۱۳، صفحات ۷۳-۸۶

عنوان فارسی بررسی تطبیقی نقوش قالی سیستان با نقوش سفال نخودی شهر سوخته
چکیده فارسی مقاله قالی سیستان یکی از اصیل‌ترین هنرهای بومی منطقه است که با روح و جسم مردم این سامان پیوندی تنگاتنگ دارد. از آنجا ‌که این هنر اصیل در سال‌های اخیر کمتر مورد توجه و مطالعه متخصصان و محققان ذیربط قرار گرفته، روز به روز تغییراتی در طرح، نقش و رنگ آن ایجاد شده و بیم آن میرود تا نقش‌مایههای به‌کار رفته در قالی‌های اصیل سیستان به فراموشی سپرده شوند. بنابراین برای حفظ و احیاء نقوش این میراث ارزشمند فرهنگی و هنری لازم است تا نقوش اصیل قالی سیستان شناسایی شده و در تهیه نقشه‌های جدید و با اصالت مورد استفاده قرار گیرند. در این پژوهش سعی نگارندگان بر آن ‌است تا با بررسی نقوش به‌کار رفته در قالی‌های سیستان به شیوه پیمایشی و کتابخانه‌ای و تطبیق آنها با نقوش سفال‌های نخودیِ شهر سوخته، بر اصالت نقشه قالی‌های سیستانی و قدمت آن‌ها مهر تأیید نهاده و با پیوند دادن قالی سیستان با گذشته افتخار‌آمیزش راه را برای تهیه نقشه‌های اصیل قالی سیستان هموار سازند. نتایج تحقیق حاضر همچنین بر این حقیقت گواهی می‌دهند که نقوش قالی‌های اصیل سیستان به‌ویژه نقش‌مایه‌های هندسی، ریشه در فرهنگ بومی منطقه داشته و نقش‌مایه‌های حیوانی و گیاهی نیز عمدتاً از اقلیم و محیط طبیعی منطقه الهام گرفته‌اند.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله سیستان، قالی سیستان، بررسی تطبیقی، شهر سوخته، سفالهای نخودی

عنوان انگلیسی A Comparative Study of Motifs of Sistan Carpet with Motifs of Buff Potteries in Shahr-e-Sookhte (Burnt City)
چکیده انگلیسی مقاله Sistan rug is one of the most genuine native artifacts of the region which is closely linked to the spirit and substance of the people of this land, since in these years less attention has been paid to this original art and it has been less frequently studied by the relevant experts and researchers, day by day changes has been made in its design and color that has resulted in the deterioration and disappearance of the genuine regional designs and there is a concern that the figure origins, employed in them, would be forgotten by the elapse of time. So in order to preserve and restore figures of this valuable cultural and artistic heritage, it is necessary to detect the genuine figures and use them in providing new sketches having genuineness and this cannot be accomplished but by seeking to find the origin of the figure origins of the Sistan rug. In this investigation, the efforts of the authors has been exerted on that through studying the Sistan rugs, using the survey as well as library methods and their comparison with the figures on the buff pottery in the shahr-e-sookhte (burned city) we would be able to acknowledge the originality and precedence of the Sistan carpet figures and by linking the Sistan rug with its past glory, we would pave the way to provide original figures of the Sistan rugs. Undoubtedly, the buff pottery of shahr-e-sookhte, with regard to its thousands of years of records, play an important role in identifying again the original figures of Sistan, so the collection and analysis of the Sistan rug and their comparison with the buff pottery of shahr-e-sookhte which would result in giving identity to them, can be considered a big step forward in generating original and standard figures of the rug and reproduction of this immanent art would provide the missed loop in the claim of the present pictorial culture of Sistan to complete the link with its past which is a pride
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Sistan, Sistan Carpet, Comparative Study, Shahr-e-Sookhte (Burnt City), Buff Pottery

نویسندگان مقاله سید رسول موسوی حاجی | seyyed rasoul mousavi haji
department of art research, sistan-va-balouchestan university
گروه پژوهش هنر دانشگاه سیستان و بلوچستان
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه سیستان و بلوچستان (Sistan va baloochestan university)

علی پیری | ali piri
sistan-va-balouchestan universityنشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-420-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده طرح و نقشه
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات