گلجام، جلد ۵، شماره ۱۳، صفحات ۳۹-۵۸

عنوان فارسی بررسی نقوش بافته‌های بختیاری
چکیده فارسی مقاله عشایر بختیاری گروهی از اجتماع محسوب می‌شوند که نوع زندگی‌شان بی‌تردید در گذر زمان دستخوش تغییرات گوناگون شده است، تغییراتی که ناگزیر ادامه خواهند داشت. دست‌بافت‌های آنان مجموعه‌ای از معدود دست‌ساخت‌های ایشان است که در طول سالیان متمادی باور‌ها، اعتقادات و آنچه را که نسل به نسل به آنها رسیده در خود جای داده است. تک‌تک تصاویر نقش بسته بر بافته‌ها به‌همراه شیوه‌های بافت به دختران بختیاری آموخته می‌شود و بر ملزومات زندگی آنان نقش می‌بندد. آنها با توجه به نیازهای‌شان و با مواد اولیه‌ای که در دسترس دارند، ضروری‌ترین و کاربردی‌ترین وسایل خود را می‌بافند و در سرتاسر زندگی همراه خود نگه می‌دارند. این مقاله از طریق روش تحقیق پژوهشی تاریخی و توصیفی نگاشته شده است و هدف اصلی آن علاوه بر معرفی تک‌تک بافته‌ها، معرفی و ریشه‌یابی اسطوره‌ای برخی از نقوش نمادین نیز هست. چرا که با توجه به گسترش دلالان بازار‌های صنایع دستی و نفوذ آنان در میان بختیاری‌ها، بیم آن می‌رود که نقوش مورد تقاضای بازار کم‌کم جای نقوش سینه به سینه آموخته شده را بگیرد و اثری از آنها باقی نگذارد و یا حتی نفوذ وسایل و ابزار معمول شهری، ضرورت تولید بافته‌ها و به تبع آن ثبت نقوش اصیل را در میان این قوم از بین ببرد.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله نقوش، دست بافته ها، عشایر بختیاری، اسطوره

عنوان انگلیسی A study of Motifs of Bakhtiarian Textiles
چکیده انگلیسی مقاله The textile of the Bakhtiarian's nomadic have many changes during of periods .This alterations will have continued, but some of that ,have a collection of designs that come from the mind of Bakhtiarian woman ,who teach them from her deceased, these study tried to collect the motifs that have many unknown meanings. The aim of this research is to introduce these motifs and try to field study. But the main purpose of this study is to reviving the traditional Bakhtiarian motifs and avoid of its separating and abandoning and also the use of these motifs in new art works and the life of people
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Motifs, Hand-woven Textiles, Bakhtiarian Nomads, Myth

نویسندگان مقاله ابوالقاسم داد ور | abolghasem dadvar
school of arts, al-zahra university
دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا س
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه الزهرا (Alzahra university)

فرناز موذن | farnaz moazen
school of arts, al-zahra university
دانشکده هنر، دانشگاه الزهرا س
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه الزهرا (Alzahra university)


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-1-64&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده طرح و نقشه
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات