گلجام، جلد ۸، شماره ۲۱، صفحات ۱۷-۳۲

عنوان فارسی طبقه‌بندی و بررسی روند تغییرات طرح قابقابی در قالی‌های روستایی چهارمحال و بختیاری
چکیده فارسی مقاله قالی‌های منطقۀ چهارمحال و بختیاری تنوع بسیاری از نظر طرح و رنگ دارند. یکی از مطرح‌ترین این طرح‌ها، طرح قابی بوده که خود دارای انواع مختلفی است. طرح‌های قابی به دو شکل خشتی و قابقابی ارائه می‌شوند. در این بررسی سعی بر آن خواهد بود تا طرح قابقابی و انواع آن در قالی‌های روستایی منطقه بررسی شده و پس از طبقه‌بندی آنها، اجزای تشکیل دهنده طرح قابقابی و سیر تحول آن مورد بررسی قرار گیرد. انواع طرح‌های قابقابی در منطقه عبارتند از: قابی ساده، قابی حقه‌ای (سرو کاج)، قابی حسن‌خانی ، قاب پاپیونی، قاب سماوری و قابی گل‌فرنگ. سؤالات مطرح شده در این بررسی عبارتند از: طرح قابی از چه زمانی در منطقه به‌کار گرفته شد؟ انواع طرح‌های قابی در منطقه کدامند؟ تفاوت‌های موجود در نگاره‌های پرکننده، ساختار و اتصالات قاب در مکان‌های مختلف استان چهارمحال و بختیاری کدامند؟ سیر تحول آن‌ها در گذر زمان به چه شکل بوده است؟ و متنوع‌ترین نمونه‌ها به کدام منطقه اختصاص دارد؟ همچنین سعی بر آن خواهد بود تا با روش کتابخانه‌ای و میدانی به طبقه‌بندی و بررسی قالی‌های قابقابی در منطقه پرداخته شود. به‌این منظور شکل قاب، تزیینات جداره‌ها، بست‌های ارتباط دهندۀ بین قاب‌ها، رنگ‌بندی و چیدمان رنگی قاب‌ها، تزیینات درون قاب و چگونگی توزیع قاب‌ها در فرش‌های قابقابی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
کلیدواژه‌های فارسی مقاله طرح قابی، قالی‌های روستایی چهارمحال و بختیاری، شکل و ساختار، تزیینات، تغییر و تحول.

عنوان انگلیسی Classification and Study of the Changes of Qabqabi Design Pattern in Rural Rugs of Chaharmahal and Bakhtiari Province
چکیده انگلیسی مقاله  Rugs in Chaharmahal va Bakhtiari have a great variety of design patterns and colors. One of these patterns is the "frame" design pattern that has its own variations. Frame design patterns are created in two ways: brick and Qabqabi. This paper will try to study the Qabqabi design pattern and its variants in rural area rug and its evolution. Variations of Qabqabi design pattern include simple frame, ring frame (cypress pine), Hassan Khani frame, bow frame, samovar frame and rose frame. The research questions include: When the frame design pattern was used for the first time in the area? What are the types of frame design patterns? What are the differences of filling motifs, structures and frame connections in different part of the province? How their evolution has been accomplished? The most diverse samples belong to which area? It has been also tried to use library-based and field study methods for classification and analysis of Qabqabi carpets of the area. For this purpose, the form of the frame, decorations of walls, connections, coloring of the frames, decorations within the frames within frames and the distribution of frames will also be examined.
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Frame design pattern, Chaharmahal va Bakhtiari rural rugs, From and Structure, Decorating, Change and Evolution.

نویسندگان مقاله پیوند توفیقی | peyvand tofighi
faculty member for sharekord university
دانشگاه شهرکرد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهرکرد (Shahr kord university)

محمد علی اسپنانی | mohammad ali espanani
faculty member for sharekord university
دانشگاه شهرکرد
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه شهرکرد (Shahr kord university)


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-256-5&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده طرح و نقشه
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات