گلجام، جلد ۹، شماره ۲۳، صفحات ۹۱-۱۱۰

عنوان فارسی نقش هراتی «‌ماهی درهم» در جغرافیای فرش ایران
چکیده فارسی مقاله می‌توان گفت بخشی از هویت فرهنگی-هنری و حتی ملی ما با فرش عجین و مرتبط است. تاریخ فرش ایران، پر‌افتخار و درخشان بوده است، هنرمندان این رشته تنها با اتکای به گذشته غنی و پر‌بار این هنر و مسیری که تاکنون پیموده است و با دمیدن روح خلاقانه به آن می‌توانند آن را همچنان زنده نگهدارند. از این‌رو یکی از وظایف پژوهشگران و محققان این رشته معرفی گذشته غنی فرش ایران و هویت تاریخی آن است. در این مقاله تلاش شده است تا بر اساس یک مطالعه کتابخانه‌ای و میدانی ویژگی‌های تاریخی-هنری و نماد‌شناسی یکی از معروف‌ترین نقوش فرش ایران یعنی نقش هراتی در حوزه جغرافیای فرش ایران مورد بررسی قرار گیرد و ریشه‌های تاریخی این نقش معرفی شود و نهایتاً به چند سؤال زیر پاسخ داده شود. ساختار نقش هراتی چیست ؟ منشأ نقش هراتی چیست؟ انواع نقش هراتی کدام‌اند؟
کلیدواژه‌های فارسی مقاله فرش ایران، نقش هراتی، نقش ماهی درهم، سبک‌های بافت

عنوان انگلیسی Harati "Mixed Fish" Motif within the Geography of Iranian Carpet
چکیده انگلیسی مقاله It can be said that a part of our cultural-artistic identity and even national identity is interwoven with carpet. Persian carpet history has been glorious and brilliant,and the artisans of the field, relying on rich and prolific past and the road which has been taken, can inspire innovation to keep it alive. Thus, one of the tasks of the researchers in this context is introducing the rich past of Persian carpet and its historical identity. This paper is based on desk and fieldstudyand aimed to study historical-artisticproperties and semiotics of one of the most famous motifs in carpets,i.e. Harati motif within the geography of Iranian carpets. The questions which are to be answered include: What is Harati motif? What is the origin that motif? And what are the types of Harati motif?
کلیدواژه‌های انگلیسی مقاله Persian carpet, Harati motif, Mixed fish motif, Weaving style

نویسندگان مقاله لیلا نفیسی نیا | leila nafisinia
university of arts
دانشگاه هنر تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه هنر تهران (Art university of tehran)

محمد تقی آشوری | mohammad taghi ashouri
faculty member for the university of arts
دانشگاه هنر تهران
سازمان اصلی تایید شده: دانشگاه هنر تهران (Art university of tehran)


نشانی اینترنتی http://goljaam.icsa.ir/browse.php?a_code=A-10-91-2&slc_lang=fa&sid=fa
فایل مقاله دریافت فایل مقاله
کد مقاله (doi)
زبان مقاله منتشر شده fa
موضوعات مقاله منتشر شده طرح و نقشه
نوع مقاله منتشر شده علمی - پژوهشی
برگشت به: صفحه اول پایگاه   |   نسخه مرتبط   |   نشریه مرتبط   |   فهرست نشریات